„Každý den jsou dezinfikovány všechny vozy, které jsou daný den v provozu, což je cca 250,“ uvedl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro s tím, že čištění vozů pro PMDP zajišťuje externí firma. „Celkové výdaje byly v první vlně vyšší než 1,5 milionu korun. V průběhu druhé vlny výdaje dosahují několika málo statisíců korun. Další vývoj bude záviset na průběhu pandemie,“ dodal Vávro.

Podle něj se zatím u žádného dopravního podniku, který provozuje městskou dopravu v ČR, neprokázala souvislost se šířením nákazy. „Průměrná relativně krátká doba cestování v kontextu většiny mlčících cestujících vede k minimálnímu riziku nákazy,“ tvrdí Vávro.

Dvanáct zaměstnanců

České dráhy ve svých střediskách údržby na západě Čech nyní každý měsíc důkladně vydezinfikují téměř tisícovku souprav. „Desinfekci i úklid zajišťuje v Plzeňském kraji 12 zaměstnanců, jde o zhruba 30 hodin denně. Náklady pro Plzeňský kraj jsou v řádech statisíců korun měsíčně,“ zbilancovala regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

„Naše vozidla prochází pravidelným úklidem, dezinfekcí a hlavně ozonováním interiéru. V každé provozovně máme jedno takové zařízení, pracuje s ním technik společně s řidičem, který má autobus na starosti. Jeden ozoner nás přišel na necelých 20 tisíc korun, ostatní nákla-dy zatím nesčítáme, protože se dál zásobujeme ochranný-mi pomůckami i dezinfekčními prostředky,“ informoval mluvčí Arrivy Jan Holub.

ČSAD autobusy Plzeň denně dezinfikují všechny vozy, které zasáhly do provozu. V pracovní dny jde o zhruba 80 autobusů. „Jen měsíční mzdové náklady pracovníků úklidu/dezinfekce představují okolo 180 tisíc Kč. V součtu s náklady na čistící, dezinfekční a ochranné prostředky se pohybují výdaje přes 200 tisíc korun za měsíc,“ uvedl mluvčí ČSAD autobusy Plzeň Miroslav Slaný.

Ztráty z nižších tržeb

„V jarním období jsme od Plzeňského kraje obdrželi dotaci na částečné pokrytí nákladů souvisejících s pořízením ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služeb spojených s dezinfekcí prostoru pro cestující ve výši 1,44 milionu korun. V současnosti jdou všechny náklady přímo na vrub naší společnosti, včetně ztrát z nižších tržeb při výrazném úbytku cestujících,“ dodal Slaný.

Podle něj budou od 19. října opět v kraji redukovány spoje na pokyn krajského koordinátora dopravy POVED. Dojde proto k dalšímu výraznému poklesu tržeb.