Trend posledních let, kdy tempo oživování nevyužitých přípojek zemního plynu výrazně rostlo, pokračuje i v současnosti. Růst zájmu o moderní a ekologické plynové vytápění tuzemských domácností nezastavil ani Covid-19. Tento pozitivní vývoj jednoznačně potvrzují statistiky největšího tuzemského distributora zemního plynu, společnosti GasNet.

Firma očekává, že počet zpro-vozněných a dříve nevyužívaných přípojek zemního plynu se bude letos pohybovat okolo osmi tisíc. 

TŘICET TISÍC OŽIVENÝCH PŘÍPOJEK

„I přes složitou situaci spojenou s koronavirem zůstává tempo aktivace nevyužitých přípojek letos stejné jako v roce 2019. Ke konci roku očekáváme zhruba osm tisíc nově připojených takzvaných mrtvých přípojek. To pokládáme za výborný výsledek,“ komentuje zájemo zemní plyn mezi tuzemskými domácnostmi Radek Starý ze společnosti GasNet Služby.

Zatímco například v roce 2016 se na zemní plyn připojilo zhruba tisíc domácností, v posledním období zájem o plyn výrazně roste. Od roku 2017 plynaři nově aktivovali téměř třicet tisíc přípojek. Kupříkladu letos vzrostl počet žádostí o odběr plynu ve srovnání s rokem 2019 o osm procent.

Pozitivní úlohu sehrály i takzvané kotlíkové dotace, díky kterým stát v minulých letech nastartoval růst zájmu o tento ekologický způsob vytápění.

KOTLÍKOVÉ DOTACE ZAFUNGOVALY

O výhodách zemního plynu se v průběhu trvání programu přesvědčilo více než 60 000 domácností, které přestaly topit tuhým palivem a přešly na zemní plyn. Maximální výše dotace činila 127 500 korun. Ministerstvo životního prostředí ČR nyní uvažuje o pokračování zmíněného dotačního programu formou dalších kol.

„Velký zájem o kotlíkové dotace přiměl řadu krajů k prodloužení podpory až do roku 2021. V současnosti je na výměnu starých kotlů vyčleněno dalších 600 milionů korun pro domácnosti, na které se letos nedostalo. Jedná se o náhradu starších zařízení na pevná paliva s nepříznivým dopadem na čistotu ovzduší,“ uvedl Radek Starý. Ostatně, od 1. ledna 2022 už zákon zakáže, aby kotle 3. a 4. emisní třídy – tedy ty nejškodlivější – byly vůbec v provozu.

PŘECHODU NAPOMÁHÁ I NÍZKÁ CENA PLYNU

Rostoucímu zájmu domácností o zemní plyn napomáhá i příznivý vývoj cen. Podle údajů Českého statistického úřadu cena zemního plynu pro domácnosti od roku 2015 trvale klesá.

Navíc většina tuzemských obchodníků ohlásila ještě před nynější topnou sezónou další snížení cen.

„Dlouhodobě nízké ceny plynu jsou dalším důležitým faktorem, který hraje při rozhodování velkou roli. Ve srovnání s topením pevným palivem lidé pochopitelně oceňují i znatelně vyšší komfort při obsluze plynového kotle. Nikdo už popel vynášet nemusí,“ říká Radek Starý ze společnosti GasNet Služby.

„Dlouhodobě nízké ceny plynu jsou dalším důležitým faktorem, který hraje při rozhodování velkou roli.“