„Česká republika přitom patří k evropským zemím, kde nejvíc území zabírají venkovské oblasti. Tvoří zhruba 82 procent rozlohy ČR,“ řekl Nekula.

Právě na přírodu by se chtěl do budoucna více zaměřit vítěz kategorie pěstitel Václav Hanzal. „Už teď vysazujeme stromořadí, či aleje, chystáme také výsadbu remízků a jiných biotopů, tůňky a malé rybníčky. Trápí nás především byrokracie, mělo by jí být co nejméně,“ postěžoval si farmář, který se stará o 500 hektarů orné půdy v Ústeckém kraji a za jehož výborným hospodařením stojí především chmel.

V kategorii chovatel si odneslo prvenství Zemědělské družstvo Kouty, které kromě standardní rostlinné a živočišné výroby provozuje i bioplynovou stanici. V kategorii smíšená výroba pak dominovalo Zemědělské družstvo Bernartice, které v Jihočeském kraji hospodaří na 2600 hektarech zemědělské půdy.