Co vedlo COOP k rozhodnutí, stát se partnerem soutěže Mladý zemědělec?

Spotřební družstva a jejich obchody vystupující pod značkou COOP mají na území České republiky téměř 180letou tradici. Za takto dlouhou dobu došlo ke značné provázanosti s českými zemědělci, potravináři a jednotlivými regiony. Doba komunismu a následná transformace pro nás nebyla jednoduchá, ale dnes se úspěšně snažíme s našimi více jak 2400 prodejnami konkurovat nejen zahraniční produkci. Jinými slovy je pro nás důležité, jak se celkově naše země, jednotlivé regiony vyvíjejí. Přirozenou součástí zájmu o naši zemi je starost o vývoj a budoucnost zemědělství. Bez mladých a zapálených lidí v oboru nám nezbude nic jiného, než potraviny převážně dovážet, a to bude mít konkrétní negativní dopady na regiony, v nichž žijeme a působíme. Osobně jsem velmi pyšný na to, že na pultech našich obchodů mají české potraviny ten vůbec největší podíl.

Pavel Baxa je už čtvrtým rokem v čele zemědělské společnosti Příkosická zemědělská,  a. s.
Měl jsem to štěstí, že zaměstnání je mi koníčkem, říká Pavel Baxa

Jak moc je COOP svázán s místními zemědělci, potravinářskými a dalšími místními výrobci a dodavateli? Jak „hladce“ spolupráce funguje a ocenili byste nějakou změnu?

Spolupráce s místními zemědělci či potravináři je pro nás zcela zásadní, a troufám si říci, že to platí i pro druhou stranu. Fungujeme totiž jinak než zahraniční řetězce s jejich systémem centrálních nákupů. Jednotlivá družstva jsou napojena přímo na místní výrobce, a v našich obchodech se proto objevuje mnohdy zboží malých výrobců potravin, kteří nejsou pro velké řetězce partnery. Samozřejmě bojujeme s cenou takových výrobků. Přestože kvalita regionálních produktů je špičková, ale zákazník je v rámci promočních akcí řetězců lákán především na nízkou cenu. Při nákupu pak bohužel srovnává cenu méně kvalitního zboží s nabídkou kvalitních, regionálních produktů. O tom, které zboží si koupí, rozhoduje bohužel často především zákazníkova koupěschopnost a ochota připlatit si za kvalitnější produkt.

Zdroj: DENÍKJak vidíte současné zemědělství v ČR?

Přestože žijeme ve velmi technologické době, zemědělství by mělo být jednoznačně páteří národního hospodářství. Snahou všech vlád by měla být podpora rostlinné i živočišné produkce a směřování k co největší potravinové soběstačnosti, chcete-li bezpečnosti tam, kde to dává smysl. Velmi fandím malým a středním zemědělcům, ale budovat potravinovou soběstačnost bez velkých zemědělských podniků je utopie. Za co jsem velmi rád, je fakt, že se v naší zemi produkují kvalitní a bezpečné potraviny, které by nebylo možné bez zázemí kvalitní české zemědělské produkce vyrábět. Mrzí mne, že česká společnost není na naše zemědělství dostatečně hrdá, což bohužel platí i pro jiné úspěšné obory hospodářství.

Co by pomohlo, aby na pultech bylo co nejvíce místních produktů?

Žijeme v tržním prostředí, tak tady žádná regulace není možná a ani žádoucí. Co se změnit může, je přemýšlení zákazníků o tom, co si kupují a jedí. Jsme ale teprve na začátku cesty. Tady budu trochu kritický k počínání státu, nejsem si totiž jist, že přes ohromné prostředky vynaložené v různých kampaních se skutečně podařilo lidem vysvětlit, proč kupovat české potraviny. Pokud však chceme být odpovědní k naší zemi a životnímu prostředí, tak bychom v této věci měli jít ještě dále a v našich nákupních košících by se měly co nejvíce objevovat potraviny vyrobené přímo v regionu, kde žijeme. Taková potravina má na jednu stranu nízkou uhlíkovou stopu, a na stranu druhou jejím nákupem podporujeme konkrétní region. My se snažíme o to, aby tyto potraviny byly běžnou součástí každodenního nákupu. K tomu ještě dodám, že chování spotřebitelů poměrně zásadně a logicky v otázkách kvality a původu potravin ovlivnila epidemie a následná inflační vlna. Bohužel cena se opět stala o něco důležitějším faktorem, a v této věci jsme se posunuli o krok zpět.

Zdeněk Horák. S respektem ke skutečným hodnotám země a krajiny se zemědělci neobejdou.
Musíme usilovat o zvyšování společenské prestiže zemědělství jako živitele lidí

Slibujete si přilákání mladých lidí k zemědělství prostřednictvím této soutěže?

To je samozřejmě hlavní důvod, proč se celé akce účastníme. K podpoře soutěže máme i velmi pragmatické důvody. Nadále chceme být díky naší nabídce odlišní. Pokud zmizí české zemědělství, což se bez mladých talentů může velmi snadno stát, naše obchody prostě a jednoduše nebudou mít co prodávat, respektive jejich nabídka nebude odlišná od konkurence. To určitě není něco, kam bychom chtěli dospět.

Může být práce v zemědělství pro mladé dnes atraktivní?

Věřím, že určitě ano. Na jednu stranu jde samozřejmě o finanční ohodnocení, zároveň ale i o určitou prestiž a hrdost na svoji práci. Naše dobrá spolupráce se zemědělci a malými výrobci může k obojímu přispět.