Tato tradice firmu zavazuje nyní i do budoucna neustále zvyšovat kvalitu služeb. Nosným programem je nákup a prodej zemědělských komodit včetně sušení, čištění a skladování, prodej průmyslových hnojiv a pesticidů včetně jejich aplikace, prodej osiv a prodej pohonných hmot a motorových olejů. 

„Jsme partnerem pro všechny, kteří mají o naše služby zájem. Neděláme rozdíly mezi malými nebo velkými zemědělci,“ řekl Petr Foukal, ředitel společnosti. 

Nektarodárný úhor
Nektarodárné úhory zlepší stav půdy, říká Petr Saro, Ředitel ZBIROŽSKÉ, a. s.

S respektem ke skutečným hodnotám se objeví, když si člověk dá NAVOS do vyhledávače. Co to přesně v případě vaší společnosti znamená a jak jsou pro vás tyto hodnoty důležité?

Zemědělství provází člověka odpradávna, je tady tisíce let. Je to lidská činnost, která uspokojuje jeho základní potřeby, zajišťuje potraviny, péči o krajinu včetně jejího kultivování a významně přispívá k udržitelnosti života na venkově. Chápu to jako hodnotu, která tady stále je s tím, že pokud tady bude člověk, tak se bude muset něčím živit, bez toho to nepůjde.

Kulturní krajina je výsledkem práce našich předků a my ji přenecháme zase našim potomkům. Vezměte si, jak se kolem nás v krajině všechno mění. Rozšiřují se města, staví se silnice, logistická centra, továrny. Na druhou stranu se mluví o klimatické změně a podílu zemědělství na ní, přitom zemědělství je klimatickou změnou nejvíce zasažené odvětví. Přesto musím říct, že půda je stále zemědělci obdělávána zodpovědně, s péčí řádného hospodáře v rámci současných možností. Kvalita půdy je klíčová pro úspěch naší zemědělské produkce. 

Zdroj: DENÍKJste dlouhodobým partnerem podniků zemědělské prvovýroby na Moravě. Co si pod tím pojmem může laik představit?

Historie firmy NAVOS spadá do začátku minulého století, kdy tady byla obchodní společnost Hospodářské družstvo, později státní podnik ZZN a od roku 1993 NAVOS v těsné součinnosti se základní zemědělskou výrobou. V roce 2005 do společnosti vstoupil Agrofert a postupnými fúzemi a nákupy dalších firem jsme se rozrostli do dnešní podoby, kdy máme desítky středisek, v nichž poskytujeme obchodní činnost v rámci celé Moravy. Dnes zaměstnáváme 360 lidí a k tomu dalších 650 lidí pracuje v našich dceřiných společnostech. Celkem se jedná o 22 firem zemědělské prvovýroby, které hospodaří na 34 tisících hektarech a 2 společnosti se zaměřením na prodej a servis zemědělské techniky.

Dále také úzce spolupracujeme se sesterskou společností Afeed, která vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata z komodit, jež jim dodáváme. Jsme největším zemědělským nákupcem v ČR. Vykupujeme pro naše potřeby a samozřejmě i pro potřeby našich partnerů zemědělské komodity, které následně uskladňujeme a obchodujeme. Zemědělských komodit zobchodujeme ročně cca 600 tisíc tun, jde především o potravinářské i krmné obiloviny a též olejniny, tzn. řepku, sóju a slunečnici.

Personální ředitel AGROFERTU, a. s., Daniel Rubeš vidí zemědělství jako perspektivní obor pro mladé.
Cílem soutěže Mladý zemědělec je zvýšit povědomí mladých lidí o zemědělství

Nosnou komoditou je pro nás pšenice, která tvoří 50 % obchodu. Obchodním partnerům dodáváme agrochemii, hnojiva, osiva, motorovou naftu a zemědělskou techniku. Dále vlastní produkci z prvovýrob, tzn. Maso a mléko prodáme českým potravinářským firmám. Dlouhodobě se naše tržby pohybují kolem 7 miliard korun ročně.

Máte firemní prodejny, e-shop, čili nejste jen zaměření na velké farmáře, ale i na ty malé, menší, případně nabízíte i něco pro zahrádkáře a drobné pěstitele?

Nerozlišujeme malý nebo velký, je nám to upřímně jedno. Jsou dobří zemědělci a jsou špatní, jsou solventní a jsou nesolventní. Prodejny hospodářských potřeb již historicky patří ke každému ZZN.

My tyto prodejny dnes máme dvě – v Hukovicích v Jeseníkách a v Zábřehu. Tam se nám celkem daří prodávat sortiment od zahradních sekaček, krmiva pro drobná hospodářská zvířata, osiva až po hřebíky.

Pavel Baxa je už čtvrtým rokem v čele zemědělské společnosti Příkosická zemědělská,  a. s.
Měl jsem to štěstí, že zaměstnání je mi koníčkem, říká Pavel Baxa

Mimoto v rámci našich skladů prodáváme hnojiva a prostředky na ochranu rostlin. Zde si je můžou přijet koupit i zahrádkáři z blízkého okolí. Takže ano, prodáváme i drobným zákazníkům, ale jsou s tím v dnešní době spojené i legislativní nařízení, např. ledek nemůžeme prodat každému, omezení souvisí se zajištěním ochrany krajiny.

Všem klientům poskytujeme odbornou pomoc a doporučení týkající se různých aspektů jejich činnosti, jako je výběr osiva, použití hnojiv, pesticidů a další. Cílem je, pomoct jim zlepšit výnosy a udržitelnost zemědělské produkce.

Zemědělství má celoevropsky problém s lidmi, jak staří farmáři končí, tak se mladí tolik do nástupnictví nehrnou. Pociťujete to také?

Určitě to pociťujeme. Problém je dneska v tom, že lidé jsou odtrženi od přírody, od vesnice. Byť se tváří, že jsou „zelení“, že chtějí jíst kvalitní produkty, tak si myslím, že nemají moc představu o tom, jak se ve skutečnosti fyzicky pěstuje, chová a produkuje.

V zemědělství se neustále vyvíjejí nové technologie. Traktory jezdí na GPS. Téměř samozřejmostí je již používání nejrůznějších senzorů. Technologie nám umožňuje sledovat v rámci výroby náklady přímo na danou komoditu, na pozemek podle toho, kde se zemědělská technika pohybuje. Drony používáme pro mapování polí, monitorování plodin a detekci chorob a škůdců.

V živočišné výrobě využíváme automatizaci pro krmení zvířat, dojení, čištění stájí a sledování zdraví zvířat. Avšak pořád je základ zemědělství v tom, že potřebujete mít půdu a na té musí někdo pracovat a musí umět ovládat nové technologie, tzn. Že bez lidí to nejde a nepůjde.

Petr Coufal je zodpovědný za chov prasat v celé skupině AGROFERT a vede i biofarmu Farma Boroví
Zvíře chované v lepších podmínkách má spokojenější život, ale i kvalitnější maso

Technologicky tomu jdeme naproti, ale stejně je to o lidech. Můžete mít technologie, jaké chcete, a pokud tam nemáte správného člověka, který to umí a vnímá potřebu např. i v neděli odpoledne v pět hodin vyrazit s kombajnem za 15 milionů korun na pole sklízet, tak vám technika nepomůže.

Člověk tam musí být, a získat takového „srdcaře“ není vůbec jednoduché. To je i důvod, proč jsme se rozhodli jako celostátní partner podpořit soutěž Mladý zemědělec. Soutěž může pomoct zvýšit povědomí mladých lidí o zemědělství jako inovativním sektoru, který nabízí širokou škálu pracovních příležitostí.