Přesně před deseti lety 16. srpna se Labe v Ústí zastavilo těsně před dvanáctimetrovou hranicí. Nejznámějším protipovodňovým opatřením, které v Ústí nad Labem od té doby vyrostlo, je hráz s mobilní kovovou stěnou.  Chrání nábřeží na Střekově. Spolu s ní jsou zde například klapky na kanalizaci, aby se voda nemohla provalit kanály.

Mobilní kovová stěna je ukotvená na speciálním protipovodňovém valu, po kterém vede chodník a cyklostezka. Na val se upevní sloupky, mezi ně se pak skládají kovové díly s gumovým těsněním. Val a betonová stěna stály zhruba 95 milionů korun a platilo je Povodí Labe, kovovou stěnu za téměř 25 milionů zaplatilo město.

Ovšem hráz dokáže nábřeží ochránit jen proti dvacetileté vodě. Při ní Labe dosahuje výšky zhruba 10 metrů. Aby val stejnou povodeň jako před deseti lety zvládl, musel by být o dva metry vyšší.

Hráz se dá postavit včas. Při jejím testu starosta střekovských dobrovolných hasičů Antonín Bauer řekl, že šla stavba protipovodňové hráze rychle a jednoduše. „Stavba se dá zvládnout v pohodě postavit dva dny před povodní, pokud by přišla povodňová vlna rychleji, pak i do jednoho dne," uvedl.

Druhou stavbou chránící Ústečany před povodní je takzvaná protipovodňová vana v Přístavní ulici. Její stavba i s celou komunikací stála 577 milionů korun.

Ta ale chrání pouze proti pětileté vodě, tedy výšce hladiny Labe 720 cm. Při jejím projektování nikdo nesliboval, že by měla Ústečany ochraňovat proti extrémním povodním. Slouží především k zachycení menších povodní, které většinou přicházejí na jaře v době tání sněhu. Během nich bývala Přístavní ulice zaplavená, což komplikovalo dopravu v centru města. Přístavní ulice je spojkou mezi Děčínem a Prahou.

V současné době Povodí Labem pracuje na další fázi ochrany Ústí nad Labem. Úpravy by měly ochránit centrum Ústí a levý břeh. Ale ani zde nepůjde o ochranu proti povodni roku 2002. „Jde o kombinaci podzemních a nadzemních opatření. Pod zemí je nutné zabránit průsakům a nad zemí zastavit rozliv," uvedl investiční ředitel Marian Šebesta.  Vše má být hotové  v příštím roce.
Krom velkých investic se udělalo i mnoho malých. Například se ze záplavové oblasti přesunovaly elektrické rozvaděče. Ústí nad Labem by tak proto při povodni již nemělo být třeba bez teplé vody.

Pět největších stavů Labe v Ústí

1 235 cm
Datum: 30. března 1845

1 196 cm
Datum: 16. srpna  2002

1 110 cm
Datum: 2. února 1342

1 053 cm
Datum: 5. března 1367

1 043 cm
Datum: 2. února 1862