Pozměňovací návrh zákona o ochraně přírody a krajiny by spolkům zakázal účastnit se územních a stavebních řízení. Přitom jsou to právě spolky, které jsou pro všechny občany jedinou možností, jak vyjádřit svůj nesouhlas k plánovaným stavbám nebo zásahům do přírody v okolí jejích domovů. Občané jako jednotlivci se totiž účastnit řízení nemohou. Pokud ovšem nemají v bezprostředním okolí projednávané stavby svůj pozemek.

INDEX DENÍKU pohledem Prahy

MĚL BY BÝT STAVEBNÍ ZÁKON CO NEJJEDNODUŠŠÍ, ABY STAVBÁM NEBRÁNILY NAPŘÍKLAD STÍŽNOSTI OBČANSKÝCH AKTIVISTŮ?

33%

Jen podle 33,3 procenta oslovených Pražanů by měl být stavební zákon co nejjednodušší, aby stavbám nebránily například stížnosti občanských aktivistů. Opačný názor má 66,6 procenta osob. Na otázku odpovídaly známé tváře z různých oblastí.

Máme právo se na věcech podílet?

Jako obrana proti připravovaným změnám se spolky občanů semkly a vytvořily iniciativu s názvem Platforma 21. Jejím prostřednictvím bojují za to, aby si lidé nenechali vzít právo chránit okolí domova. Uskupení zaštiťuje lidi, spolky, instituce i firmy, které požadují, aby byla dál zajištěná účast občanů na věcech veřejných podle článku 21 Listiny základních práv a svobod. V tomto článku se totiž uvádí, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Vyzývají vládu 

Na webu platformy se může kdokoli přidat k jejich výzvě mířící na politiky, aby občanská práva neoslabovali. „Vyzýváme vládu, poslance a senátory, aby v Senátu prosadili návrh opětovné změny zákona o ochraně přírody, která spolkům vrátí právo účasnit se správních řízení, a následně tuto změnu podpořili ve finálním hlasování v Poslanecké sněmovně," uvádí Platforma 21 na konci výzvy, do níž se zapojilo více než osm tisíc osob.

Zapojené spolky
Například Arnika; Děti Země; Ekologická servisní organizace; Občanské sdružení Velká Ohrada; Pražské matky; TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice; Zelené Roztyly; Javor Jižní Město; Hnutí Duha; NaZemi

Připojily se i známé osobnosti:Zdeněk Papoušek, učitel, senátor: „Lidé prostřednictvím spolků často zabránili bezohlednostem i nezákonnému chování firem. Dosáhli toho, že příslušná stavba musela být upravena tak, aby nezohavovala panorama města, nebo skládka, která kontaminovala půdu, se odstranila." P Martin Bursík, ekolog, bývalý ministr živ. prostředí: „Po roce 1989 jsem byl u toho, když parlament uzákonil právo veřejnosti účastnit se rozhodování ve věcech, které by poškodily životní prostředí. Tím jsme se vrátili do společnosti vyspělých, ekologicky citlivých demokratických zemí."

Renata Chmelová, senátorka za Prahu 10: „Je třeba, abychom peníze nejen investovali, ale abychom je investovali správně. Až zákon doputuje v květnu do Senátu, rozhodně se zasadím o to, aby Foldynova úprava byla zrušena."

Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody, bývalý ministr životního prostředí: „Vzít lidem možnost zapojit se do ochrany svého okolí je cesta špatným směrem. Jsou stovky příkladů, kdy místní občanská sdružení pomohla zabránit negativním zásahům ve volné krajině, ve městech a obcích." Řekli pro iniciativu Platforma 21

Z odpovědí panelistůMatěj Ruppert, zpěvák
Nedá se odpovědět ano či ne. Měl by být co nejjednodušší, ale občanské stížnosti by měly mít váhu.

Matěj Ruppert


Daniel Kolský, 
provozovatel pražírny a kaváren mamacoffee
Měl by být přehlednější a jasnější, co je možné, a zároveň co rozhodně možné není. Často se hraje plichta a u věcí typu staveb to skutečně není dobré.

Daniel Kolský


Marek Bělor, 
člen týmu spolku Auto*Mat
To je složitější. Hraje zde roli nastavení zákonů, které je dnes těžké naplnit, výše platů a odbornost dotyčných úředníků i chování investorů nebo formální odmítání připomínek veřejnosti, atd.

Marek Bělor.