„Je zarážející, že i přes naše zvýšené úsilí udržovat veřejná prostranství nám práci komplikují nešvary některých nezodpovědných lidí, kteří si pletou veřejné prostranství s odkladištěm všeho nepotřebného,“ prozradil Vladimír Novák, první zástupce starosty Prahy 10.

Na znečištěná místa nebo vznikající černé skládky poukazují při svých pravidelných kontrolách ale nejen pracovníci úřadu. Zeleň není čím dál častěji lhostejná ani samotným obyvatelům Prahy 10, kteří například prostřednictvím MMS zpráv úřad informují o problémových místech. Za čtvrt roku takto vyfotili lidé 155 prohřešků. Téměř 
v polovině případů se jednalo o černé skládky, znečištění ploch nebo o závady na komunikacích či osvětlení.

Za první čtvrtletí 12,6 tuny psích exkrementů

Desítka se v rámci péče o zeleň zaměřuje i na úklid psích exkrementů. Za první čtvrtletí odstranila mobilními vysavači 12,6 tuny. „Stále na tento nešvar upozorňujeme, ale myšlení některých majitelů psů se nám změnit ještě nepodařilo, aby po svých miláčcích byli ochotni uklidit, a to i přesto, že 
v okolí většiny veřejné zeleně jsou rozmístěny pytlíky a koše na psí exkrementy,“ vysvětlil Vladimír Novák.

Radnice pravidelně kontroluje veřejně přístupná místa ve vlastnictví různých organizací či soukromých majitelů. „Pokud zjistíme, že na jejich pozemku je skládka či jiné znečištění, vyzýváme majitele k nápravě a zabezpečení úklidu či pravidelné údržbě,“ dodal zástupce starosty.