Děti, které se rozhodnou pro odchod ze základní školy už v pátém ročníku, mají na výběr z gymnázií státních, soukromých a církevních. Navíc se školy liší i svým zaměřením, stejně tak stupněm obtížnosti. Některé děti se na jarní přijímací zkoušky připravují denně po celý rok. „Maminka by mě nenechala jít na trénink basketbalu, kdybych se neučila na zkoušky. Nejde mi totiž moc dobře čeština. Proto chodím i do přípravky na přijímací zkoušky," vysvětluje jedenáctiletá Saša z Prahy 3.

Čtyři pražská gymnázia patří mezi deset nejkvalitnějších škol

Praha má na žebříčku deseti nejkvalitnějších gymnázií hned čtyři školy. Děti si vybírají nejen podle kvality, zaměření, ale také blízkosti k domovu. Některé spolu s rodiči uvážlivě raději zvolí gymnázium, které vyvíjí na studenty nižší nároky, tudíž se ani ze zkoušek tolik nestresují. Výjimečné jsou v ohledu ověřování znalostí dětí testy gymnázia Mensy České republiky sídlící v pražských Řepích. Ty totiž u dětí s nadprůměrným intelektem už neověřují žádné vědomosti a znalosti, pouze jejich inteligenci, potenciál a psychický stav.

„Jsme malá škola rodinného typu a každý rok otevíráme jen jednu primu. Maximální povolená kapacita třídy je 24 dětí. V případě, že kritériím přijímacího řízení vyhoví méně dětí, přijmeme jich méně. Nenaplňujeme povolenou kapacitu za každou cenu, velmi pečlivě si vybíráme vhodné kandidáty. Do prvního kola přijímacího řízení máme letos 28 přihlášek," uvádí zástupkyně Mensa Gymnázium Marcela Fatrová.

Na gymnázium se hlásí děti nejen z Prahy, ale i ty, které jsou kvůli vzdělání ochotny vážit delší cestu z jiných středočeských měst, pro děti ze vzdálenějších koutů země je zajištěné ubytování na internátě.

Co děti, které úspěšně složí zkoušky, čeká? „Naše škola se od běžných gymnázií liší v několika ohledech. Začínáme výuku v 8:30 hodin. Učíme v dvouhodinových blocích. Klademe velký důraz na individuální přístup ke studentům a jejich spoluzodpovědnost za úspěšný průběh studia. Umožňujeme jim poměrně brzkou profilaci v předmětech, které je zajímají a baví. Díky tomu získají hlubší znalosti tam, kde potřebují, a mají pak snadnější vstup na vysokou školu," dodává Fatrová. Letošní zkoušky se konají 23. a 24. dubna.

Mensa gymnázium

Osmileté Mensa gymnázium vzniklo jako nezisková organizace v roce 1993 z podnětu skupiny rodičů kolem Kateřiny Havlíčkové. Jejich snahou bylo zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému průměru a které potřebují větší péči. Děti do školy většinou přicházejí s nadprůměrnými znalostmi. Učí se poznat své přednosti a své slabiny změnit k lepšímu. Také se učí lépe zvládat stres, který přináší každá výjimečnost. Vedení školy dává přednost individuálnímu přístupu k žákům a razí trend, který umožňuje velkou svobodu studentů a jejich výrazný podíl na organizaci školy. Mimořádné nadání může být doprovázeno poruchou, jakou je například hyperaktivita, dyslexie nebo Aspergerův syndrom. Dětem je proto k dispozici školní poradkyně i dva psychologové.