Obyvatelé „pětky" a především členové a sympatizanti sdružení Přátelé Malvazinek to považují za své dílčí vítězství. Byli to právě oni, kdo ve snaze zachránit zdejší park před komerčním záměrem v podobě čtrnácti bytovek trval na naplnění soudního verditku. Ten v polovině minulého roku zrušil rozhodnutí o umístění stavby.

Jenže stavební odbor výrok soudu nevzal tak docela v potaz a trval na vlastním právním výkladu. Letos v únoru odmítl obnovit stavební řízení s tím, že „by takový krok šel proti pravomocnému rozhodnutí, což by mohlo narušit právní jistotu účastníků řízení." Odpůrci výstavby ale pojali podezření, že tím chtěl ochránit zájmy developera, který zde hodlá stavět stůj co stůj. V opačném případě by prý po radnici Prahy 5 za porušení smlouvy z roku 2006 žádal tučnou sumu celkem 140 milionů korun, z čehož 40 milionů by představovalo náhradu již investovaných nákladů a 100 milionů údajný ušlý zisk.

To ovšem ministerstvo příliš nezajímalo, když reagovalo na odvolání Přátel Malvazinek proti postupu stavebního odboru. „Byl v rozporu s právními předpisy," vzkázalo mimo jiné ministerstvo.

Koho ovšem enormně zajímá hrozba soudních tahanic a případně i nezanedbatelného finančního postihu za porušení, respektive odstoupení od bezmála sedm let staré smlouvy je pochopitelně smíchovská radnice. Její současné vedení ujišťuje, že s „Jančíkovským projektem" zásadně nesouhlasí. Jenže zatím neví, co si vlastně počít s výjimkou toho, že uvažuje o zpětném odkupu pozemků a o mimosoudním vyrovnání s developerem. „Smlouva z roku 2006 je pro městskou část jednoznačně nevýhodná," konstatoval starosta Prahy 5 Miroslav Zelený. Dodal ale, že v současné době neexistuje řešení, přijatelné jak pro obyvatele Malvazinek, tedy pro odpůrce výstavby, tak pro developera i samotnou radnici. „Nechali jsme si vypracovat několik právních posudků, ovšem vzhledem k výši požadovaného odškodného musíme o dalším postupu jednat s pražským magistrátem," vysvětlil Zelený.

Developer je jednoznačně přesvědčen, že pokud by mu úřady znemožnily dokončit a zhodnotit investici, měl by na stočtyřicetimilionové odškodné nárok. „Smlouvy nejsou vypověditelné bez náhrady," reagoval zástupce developera. Dodal, že projekt v žádném případě nejde proti platnému územnímu plánu, přičemž vše bylo prověřeno v již ukončeném stavebním řízení. „Částka 140 milionů za již proběhlé přípravné práce a za ušlý zisk vychází reálných nákladů a kvalifikovaných výpočtů," dodal zástupce developera, přičemž připustil, že existuje možnost o výši případného odškodného ještě jednat.

Nárok na odškodné zpochybněn?

Zastupitel Prahy 5 Ondřej Velek ovšem v této souvislosti poukazuje na sazebník komory architektů, podle kterého by prý developer mohl dosáhnout maximálně na částku 25, nikoliv 140 milionů korun. Přátelé Malvazinek se odvolávají na znění soudního verdiktu, podle kterého úřady při posuzování projektu „od začátku nerespektovaly územní plán hlavního města. Stavitel hodlá zachovat jen desetinu zelené plochy, kterou územní plán pro Prahu 5 požaduje." Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček před časem oznámil, že kancelář veřejného ochránce práv případ šetří. Doplnil, že má o oprávněnosti nároku, deklarovaného developerem jisté pochybnosti. Podle Křečka je třeba důkladně prozkoumat, jakým dílem k případné škodě sám přispěl, přestože byl informován o verdiktu Městského soudu v Praze, který už v polovině minulého roku zrušil rozhodnutí o umístění stavby.

Developer ale trvá na tom, že mu stačí stavební povolení a soudní zrušení rozhodnutí o umístění stavby, po jehož vyhlášení konkrétně na jaře letošního roku zahájil na pozemcích stavební úpravy, je irelevantní.

„Bez ohledu na fakt, že bylo rozhodnutí o umístění stavby zrušeno soudem, vyslal developer do parku Na Pláni geodety a bagry a zahájil přípravné práce na stavbu," informovali členové sdružení Přátelé Malvazinek na konci letošního května. Už dva měsíce před tím upozornili, že v parku Na Pláni byly pokáceny dvě stovky stromů.

Školka i vzácná zvířata v ohrožení?

Spolek rodičů a přátel školy při mateřské škole Radlická varuje, že v druhé etapě výstavby bytovek by mohla být zbourána zdejší mateřská škola s kapacitou přibližně devadesát dětí. „I když její budovu městská část před několika lety za pět milionů korun zrekonstruovala a v obvodu chybí místa ve školkách," vypočítává spolek. „Tomu chceme zabránit," podtrhl předseda spolku Martin Lepšík.

„Stavět se má na místě, které je rekreační oblastí pro občany z širokého okolí a urbanisticky významnou plochu zeleně s výskytem několika obzvláště chráněných druhů živočichů. Například brouka roháče, ještěrky a slepýše. Taková vzácná místa bychom v Praze měli chránit, ne je ničit," zdůraznila Veronika Motalíková ze sdružení Přátelé Malvazinek.

Případ v kostce
- V roce 2006 byla mezi developerem a radnicí Prahy 5 podepsána smlouva o smlouvě budoucí. V té době stál v čele radnice Milan Jančík.
- V létě 2012 se případ dostal k Městskému soudu v Praze, kdy účastníci řízení žalovali pražský magistrát jako nadřízený orgán městské části Praha 5. Soud uznal námitky žalobců a 31. července 2012 zrušil rozhodnutí ve věci umístění stavby pro 1. etapu výstavby, které bylo nutným podkladem pro vydání stavebního povolení. Důvodem takového rozsudku mimo jiné bylo údajné pochybení stavebního úřadu Prahy 5 při povolení developerského projektu, „který hodlá zachovat pouhých 500 m2 zeleně, zatímco pražská vyhláška požadovala alespoň 6400 m2."
- Vzápětí účastníci řízení zažádali na magistrátu o obnovení stavebního řízení vyplývající ze zákona. Neúspěšně. V únoru letošního roku stavební odbor magistrátu odmítl obnovit stavební řízení.
- Letos v březnu developer i přes soudní verdikt začal s přípravnými stavebními pracemi právě proto, že nebylo obnoveno stavební řízení.
- Ke konci června 2013 ale Ministerstvo pro místní rozvoj nařídilo stavebnímu odboru magistrátu nové projednání věci a ten by měl nyní obnovit stavební řízení.
- Jakoby se rozhodnutí loňské rozhodnutí Městského soudu v Praze (potvrzené Nejvyšším správním soudem dne 6. února 2013) netýkalo téhož projektu, zažádal si developer na úřadu MČ o změnu územního rozhodnutí pro 2. etapu výstavby.