Jane, jak jste získal možnost podílet se na předčasných volbách jako člen komise?

Jsem zaměstnán jako sociální pracovník v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež v Kobylisích. Dlouhodobě spolupracuji právě v Praze 8 s jednou předsedkyní strany, která zde vede stranickou organizaci. A právě přes ni jsem dostal nabídku zasednout ve volební komisi.

Tušíte, co vás tam čeká?

Představu pomalu získávám pročítáním materiálů, které jsme dostali na informační schůzce před týdnem. Také jsem si prohlédl videa, která nám na této schůzce doporučovali.

Zmínil jste informační schůzku, na které jste měl možnost vidět vaše kolegy, se kterými budete v komisi. Co jim říkáte?

Jsem rád, že budu v komisi  s lidmi, kteří už mají s touto prací zkušenosti.

Hodně Pražanů plánuje v pátek odvolit a odjet pryč z města na prodloužený víkend. Není vám líto, že si volno také neužijete?

Líto mi to ani není. Tradičně chodím volit v Praze, a tak se pro mě vlastně nic nemění.

Budete volit v Praze 8, kde máte komisi?

Ano. Sice pocházím z druhé městské části, ale zařídil jsem si voličský průkaz, a tak odvolím na Praze 8.

Vezmete si s sebou z domova nějakou knížku pro případ, že by se dlouho neobjevili voliči?

Ano, pro chvíle klidu si beru knížku Souostroví Gulag.

Během voleb je zvykem, že každý člen komise přinese něco dobrého. Čím překvapíte své kolegy?

V komisi jsme se dohodli, že donesu pečený bůček (smích).