Celkový součet pokut vyjadřuje jedno číslo, v něm však jsou obsaženi i někteří výtečníci, kteří si s výší penalizace rozhodně hlavu nelámou. Hrozí jim v krajním případě soudy nebo exekuce. Což pro někoho už opravdu může představovat velký problém.

Jako například pro čtenáře, kterému Městská knihovna v Praze (MKP) již delší dobu účtuje penále 100 tisíc korun. „Je to muž, který si vypůjčil řadu drahých publikací a vymáhat po něm dlužnou částku zřejmě nebude vůbec nic snadného," uvedla Lenka Procházková, mluvčí MKP.

Oslovené knihovny nejen v metropoli či Středočeském kraji, ale zřejmě i v České republice by takového rekordmana mít nechtěli. „Dotyčný dlužník má zřejmě spíše psychický problém, než ho vinit z bezpříkladného lajdáctví," míní klinický psycholog Vladimír Dvořák s tím, že se pravděpodobně jedná o druh fetišismu.

Dlužníky mají i Středočeši

Výkyv psychiky mnohým dlužníkům zřejmě finančně neuleví ani ve Středočeském kraji. Například v Kolíně městská knihovna podle Libuše Vodičkové z Oddělení zpracování fondu a katalogizace předloni vybrala na zpozdném 42 487 korun, kdežto v roce 2014 už výše pokut činila 46 635 korun.

Stoupající tendenci zapomnětlivců potažmo vybraných pokut registruje i knihovna v Mělníce. „Za rok 2014 jsme vybrali částku 32 596 korun a čtenáři nám ještě dluží 2 741 korun. Dlužno podotknout, že třeba děti někdy přijdou bez peněz, nebo čtenář náhle přestane chodit do knihovny. Za rok 2013 jsme vybrali 30 964 korun a čtenáři dluží 2 016 korun," vypočetla Hana Lumpeová, ředitelka knihovny.

Nemalou částku na zpozdném zaplatili dlužníci i v Berouně. Tamní knihovna podle ředitelky Hany Ludvíkové inkasovala v loňském roce 77 965 korun a čtenáři ještě dluží 
4 800 korun.

Určitý pokles naopak vykazuje knihovna 
v Příbrami. V roce 2013 inkasovala na sankčních poplatcích 110 450 korun, kdežto 
v loňském roce 98 906 korun. „Prakticky každý druhý čtenář u nás někdy zaplatil poplatek z prodlení. Samotnou mě překvapilo, že údaje za rok 2014 nejsou výrazně nižší, protože od loňského roku zasíláme čtenářům emailovou poštou takzvanou předupomínku," vysvětluje ředitelka knihovny Zdeňka Šmídová.

Podobný obrázek o zodpovědnosti čtenářské obce si lze vytvořit i v kutnohorské knihovně. Podle tamní ředitelky Gabriely Jarkulišové v roce 2014 na sankčních poplatcích vybrali 48 113 korun, 
v roce 2013 to bylo přes 60 tisíc korun.

„Obecně lze říci, že obtížně vymahatelné dluhy lze počítat v jednotkách. Z loňského roku evidujeme 12 nedokončených upomínání, to ale neznamená nedobytných, prostě nejsou dořešené. Například k letošnímu 28. lednu jsme evidovali 125 případů upomínek. Čísla se průběžně samozřejmě mohou měnit," říká ředitelka Gabriela Jarkulišová.

Není knihovny bez dlužníka

Oslovené středočeské knihovny registrují čtenáře v řádu stovek či bezmála tisíců. Pražská městská knihovna jich však eviduje zhruba 220 tisíc. Penále tak svým součtem představuje velké částky. Ať tak či onak, není snad knihovna, která by svého tak řečeného nevraceče občas neměla.

Citát mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Procházková.Důvody jsou podle oslovených knihovníků různé – třeba úmrtí čtenáře, jeho přestěhování či klasická ignorace zapůjčené knihy v řádném termínu vrátit.

„Pokud čtenář podmínky, které jsou velmi velkoryse nastaveny, dodržuje, nemusí zaplatit kromě registračního poplatku (60 Kč) vůbec nic. Že se čtenář zpozdí o 2 dny a zaplatí 15 korun za tři nevrácené detektivky, to se stává každému. Tedy i knihovníkům," vysvětluje mluvčí Lenka Procházková.

Knihovny pak podle Knihovního řádu a podmínek zapomnětlivcům jejich prohřešek připomínají – čtenář při půjčování dostane výpis, kde je uvedeno datum pro vrácení (tištěnou nebo e-mailovou formou), tři dny před koncem výpůjční lhůty zasílají e-mailové upozornění, že knihy je potřeba vrátit.

Soudy mohou být shovívavé

V některých případech tak činí zcela zbytečně – dlužníka k nápravě nepřiměje. Čas tak plyne, dlužná částka roste. Třeba právě do stotisícové výše. „Dosáhnout zmiňované rekordní částky vyžaduje velmi vysokou odolnost vůči snahám knihovny se čtenářem komunikovat a to po několik let. To opravdu není normální situace," míní mluvčí Lenka Procházková.

Buď jak buď, soudy mohou zpozdné čili penále hříšníkovi i odpustit. „Záleží zde na řadě okolností, ke kterým může soud přihlédnout. Například matka samoživitelka, která čas z prodlení věnovala svému vážně nemocnému dítěti, nebo byla sama nemocná, má u soudu větší pochopení než ten, který termín výpůjční doby záměrně ignoruje," uvažuje advokát Karel Vyhnálek.

Knihovna na pražském Mariánském náměstí v loňském roce soudně vymáhala penalizaci u zhruba dvou tisíc osob. Podle mluvčí Lenky Procházkové nelze jednoznačně specifikovat, zda jsou notoričtí nevraceči důchodci nebo studenti. A situace se prý v dané problematice nijak výrazně nelepší.

Anketa: Platili jste někdy za nevrácení knih pokutu?