Kroužky jsou častější ve větších mateřských školách. Průměrně bylo 3,5 kroužku na jednu mateřskou školu, některé školky nabízely až dvanáct různých kroužků, uvedl Greger. Do výzkumu se zapojil reprezentativní vzorek 383 mateřských škol.

Flétna je levnější než angličtina

K finančně nejnáročnějším kroužkům patří angličtina, keramika a plavání, u nichž průměrná cena přesahuje 1 tisíc korun. U keramiky a angličtiny se jedná o školní rok, v případě plavání je to cena za kurz. Tyto kroužky mateřské školy nejméně často poskytují bezplatně. Plavání rodiče platí v 98 procentech, angličtinu přibližně ve čtyřech pětinách a keramiku ve třech čtvrtinách mateřských škol.

Ceny kroužků závisejí na tom, kdo je vede. „Pokud je vedou učitelky, jsou levnější než při zajištění externími firmami," uvedl Greger. Vyšší ceny plavání a angličtiny jsou tak částečně dány i tím, že bývají častěji než jiné kroužky vedeny externisty. Poplatek za angličtinu je ale dvakrát vyšší než poplatek za cvičení nebo flétnu i v případě, že jsou oba kurzy vedeny učitelkou. Angličtina pak stojí průměrně 537 korun ročně.

Kroužky patří do odpoledních hodin

Nejlevnější jsou výtvarné a rukodělné kroužky s průměrnou cenou pod 300 korun. Více než polovina mateřských škol navíc tento typ kroužků nabízí zdarma. Nejčastěji jsou zdarma logopedie a intenzivnější příprava předškoláků, které ale poskytuje nejméně mateřských škol.

Autoři výzkumu upozorňují, že situace se mohla v posledních měsících změnit v reakci na postoj České školní inspekce (ČŠI). V dubnovém doporučení inspekce upozornila, že nadstandardní aktivity nesmějí zasahovat do vzdělávacího programu a měly by se odehrávat pokud možno odpoledne.

Pro děti, které rodiče do kroužku nepřihlásí, musí být zajištěn plnohodnotný program. Irena Borkovcová z ČŠI na páteční konferenci ocenila, že mateřské školy se tímto doporučením řídí a kroužky z dopoledních hodin mizí. Právě dopoledne je v mateřských školách nejvíce zaměřeno na vzdělávací činnost.

Čtěte také: Základní školu v Praze ročně nedodělají přes 2 procenta dětí