Místní by ale rádi spolurozhodovali o tom, jak a kde se vynaloží zhruba polovina z dvoumiliardového ročního rozpočtu městské části. Obávají se totiž, že obecní investice skončí v předraženém projektu, jak se už ostatně v nedávné minulosti stalo v případě několika dalších pražských obvodů.

V místním referendu chtějí následovat své sousedy z Prahy 7, kteří už více než před rokem dali najevo jasný nesouhlas se záměrem vystavět v Holešovicích radnici, rovněž za miliardu. Odhlasovali si, že investice musí být omezena cenovým limitem 500 milionů korun. Zároveň si přáli vypsání výběrového řízení a architektonické soutěže.

Plebiscitu se zúčastnilo téměř 45 procent občanů Prahy 7 a přibližně devadesát procent z nich souhlasilo s výše uvedenými podmínkami. Vše je tudíž závazné. Podaří se totéž i na desítce? Podpořit vypsání místního referenda nyní mohou zdejší občané podpisem pod petici.

„Chcete spolurozhodovat o podobě nové radnice, o místě, kde vznikne, o výši její ceny, či o její dopravní obslužnosti? Pak připojte svůj podpis pod petici za vyhlášení místního referenda.“ Podobně jako vloni opoziční politici a občanští aktivisté v Praze 7, tak i letos jejich souputníci v Praze 10 vyzývají občany městské části, aby jen nečinně nepřihlíželi zastupitelskému hlasování o miliardové investici z vlastních kapes. O investici, která představuje zhruba polovinu letošního „desítkového“ rozpočtu.

Opakované upozorňování bylo bezvýsledné

Za iniciativou „proti předražené radnici“ stojí nové politické uskupení VLASTA, občanské iniciativy Společně pro Desítku a zastupitelé opoziční TOP 09. „Na problémy kolem celého projektu jsme opakovaně upozorňovali, bohužel bezvýsledně. Referendum je proto možnost, jak mohou dát občané Prahy 10 jasně najevo, že se stavbou zbytečné a drahé radnice nesouhlasí,“ vysvětlil zastupitel městské části za TOP 09 a zároveň zmocněnec přípravného výboru místního referenda Radek Lojda.

Iniciativa připomíná, že ve hře o radnici Prahy 10 se do letošního února diskutovaly tři varianty. První byla rekonstrukce stávajícího sídla městské části - vršovické budovy Vlasta, přičemž podle přípravného výboru dosud nebyla předložena žádná reprezentativní studie. Druhou měla být výstavba nové, údajně předimenzované budovy u metra Strašnická za zhruba jednu miliardu. Třetí variantou bylo spuštění výběrového řízení.

V něm se sešly dvě nabídky: u první přesahovala výsledná cena jednu miliardu korun. Druhá, podivným způsobem schválená únorovým zasedáním zastupitelstva Prahy 10 v první den jarních prázdnin počítá s koupí pozemku a s výstavbou nové budovy na Hagiboru firmou Hochtief, a to minimálně za 934 milionů korun. Hagibor je přitom místo na samém okraji Prahy 10.

Přípravný výbor referenda Pražskému deníku sdělil, že i aktuálně odmítá všechny tři varianty. Ani jedna prý totiž není zpracována s péčí řádného hospodáře. „Městská část by se měla mnohem víc starat o svůj majetek. Jako výhodnější se tedy mně jeví rekonstrukce stávající budovy úřadu. Investici za miliardu opravdu nepotřebujeme,“ vzkázala členka přípravného výboru Ivana Mádrová z občanského spolku Útulné Strašnice.

Možnost otřást místními zatuchlými poměry

„Referendum občanů Prahy 10 proti miliardové radnici je jedinečnou šancí, jak otřást místními zatuchlými poměry. Pokus postavit nové sídlo radnice za tak velké peníze dokládá, jak neefektivně a neprůhledně se zde hospodaří a jak skoupá na informování o klíčových investicích naše radnice je. Plebiscitem chceme občanům otevřít oči. Myslím, že se nám to povede,“ doplnila kandidátka nového politického uskupení VLASTA na starostku Prahy 10 a rovněž členka přípravného výboru referenda Renata Chmelová.

Bezmála miliardová varianta Hagibor se nelíbí ani celé řadě opozičních zastupitelů Prahy 10, kteří připomínají, že dvě dosud největší rekonstrukce na desítce - oprava Centra Sámovka a Vršovického zámečku vyšly dohromady na půl miliardy. Tolik by prý mohla stát i rekonstrukce stávající radnice v budově Vlasta, což před několika měsíci potvrdil i expertní odhad nejmenovaného developera.

Opoziční zastupitelé zároveň tvrdí, že současné zastupitelstvo nemělo mandát rozhodovat o obří investici, protože již neodráží výsledek posledních komunálních voleb. Někteří zastupitelé totiž opustili strany, za něž byli původně zvoleni a vstoupili do jiných politických uskupení.

Jednání o pragmatickém a technickém řešení

„Nejsou to racionální tvrzení. Částky, o nichž se mluví, jsou pouze orientační a mohou být nižší,“ ohradil se na předmětném jednání zastupitelstva městské části starosta desítky Bohumil Zoufalík (nezávislý, dříve ODS) s tím, že opozice a občanské spolky budou vetovat jakýkoliv návrh řešení coby předražený. „Stávající budova radnice je ve velmi špatném stavu, je třeba jednat a dojít k pragmatickému a technickému řešení,“ zdůraznil Zoufalík.

Opoziční zastupitele ovšem nepřesvědčil. Odešli ze sálu. Před tím upozornili, že zařazení bodu „výstavba radnice“ ad hoc do jednání je v rozporu s jednacím řádem.

Obsáhlý materiál, týkající se téměř miliardové investice, byl prý rozdán zastupitelům pár minut před samotným hlasováním. „Takové jednání bylo chaotické a v rozporu s dobrými mravy. V této věci jsme zahájili právní kroky, neboť si myslíme, že je i protizákonné,“ zhodnotila neobvyklou proceduru zastupitelka Pavlina Hájková (TOP 09).

K referendu o radniciAby městská část Praha 10 referendum o radnici skutečně vypsala, musí se pod petici (odstartovala v pondělí 19. května) nasbírat přes osm tisíc podpisů. Iniciátoři petice, tedy TOP 09, VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES, a občanská iniciativa Společně pro Desítku, by to prý chtěli stihnout do poloviny léta.

V referendu by se občané vyjadřovali ke čtyřem otázkám: (1) jestli souhlasí s tím, aby byly celkové náklady omezeny částkou 500 milionů; (2) zdali chtějí, aby byl stávající proces výběru úplně zrušen; (3) zdali chtějí, aby kritérii pro výběr radnice byly ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost a (4) jestli má být na stavbu vyhlášena veřejná architektonická soutěž.

Už vloni proběhlo místní referendum o předražené radnici také v Praze 7. Místní občané v něm dali jasně najevo, že si nepřejí, aby městská část do budovy nové radnice investovala přibližně jednu miliardu korun. Z výsledku místního referenda mimo jiné vyplynulo, že investice musí být omezena limitem 500 milionů korun. Vedení městské části by navíc mělo vypsat řádné výběrové řízení a architektonickou soutěž.

Místní referendum je pro Prahu 7 závazné. Zúčastnilo se ho skoro 45 procent obyvatel Prahy 7 a zhruba 90 procent požadovalo výše zmíněné.

Cesta k místnímu referendu v Praze 7 nebyla jednoduchá. Žádost přípravného výboru nejprve zamítla většina v zastupitelstvu kvůli údajné nejednoznačnosti otázek referenda. Výbor si pak neúspěšně stěžoval u Městského soudu v Praze. Uspěl až s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.

Více o referendu v Praze 10 najdete na www.referendumpraha10.cz.