Po týdnu se však situace změnila. Radní dvojky dali na svém jednání svolení ke stavbě budovy. Vyrůst má ve svahu u Nuselských schodů, součástí stavby je 35 bytů a garáže pro 42 automobilů.

Pokud developer splní podmínky dané vedením radnice, Praha 2 nebude proti stavbě vznášet námitky. Dopředu však nebylo zřejmé, že vedení městské části tento krok chystá. Návrh, který v prosinci neprošel na jednání zastupitelstva, nebyl zveřejněn na programu jednání rady.

„Souhlas s výstavbou u roubenky, a to v utajení za zavřenými dveřmi, aniž by byl návrh usnesení zveřejněn na programu jednání rady, je plivnutím do obličeje obyvatelům Zvonařky a také více než signatářům a signatářkám petice proti výstavbě," uvádí Kateřina Jechová, opoziční zastupitelka za Stranu zelených. Opoziční kluby nyní požadují rezignaci všech členů vedení radnice.

Městská část však tvrdí, že na postupu nebylo nic špatného. „Že je program rady aktuálně pozměněn či doplněn, není neobvyklé," míní Kateřina Veselá z kanceláře starostky.

V kompetenci rady

Radnice tvrdí, že postup, při kterém dala svolení k výstavbě bytovky v zahradě památkově chráněné roubenky, byl plně v kompetenci rady.

„Na prosincovém jednání zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení. Věc se tak, bez usnesení ze zastupitelstva, vrátila opět do kompetenčních pravomocí Rady Praha 2, která o Zvonařce hlasovala na svém jednání 14. prosince," míní Veselá.

Na něm radní schválili smlouvu s firmou, která chce stavět rezidenci Pod Zvonařkou na zahradě památkově chráněné roubenky. Smlouva deklaruje spolupráci, přičemž městská část se zavazuje nevznášet proti stavbě žádné námitky, pokud developer splní podmínky. Mezi nimi je například rozšíření ulice Pod Zvonařkou na úkor pozemku a opravení historické alpské vily.

„Všechny náležitosti, které jsme jako městská část v minulosti namítali, byly vypořádány a nejsou v rozporu s územním plánem," uvedl při jednání zastupitelstva na začátku prosince Václav Vondrášek (ODS), místostarosta Prahy 2, který má na starost veřejnou zeleň a územní rozvoj.

Zároveň už dříve Pražskému deníku řekl, že městské část není dotčeným orgánem státní správy, a proto nemá ve věci právo veta a nemůže do procesu vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nijak zasahovat.

Dvojka bude jednat o koupi pozemku

„Pokud orgány, mimo jiné památkáři, hasiči, orgán územního plánování a ochrany prostředí, věc schválí, a pokud bude návrh v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, tak stejně, bez ohledu na případné protesty městské části, bude stavba stavebním úřadem nakonec povolena," uvedl v listopadu Pražskému deníku.

Podle opozičních zastupitelů dostal investor projektu, na nějž je napojen i Bořek Votava, bývalý šéf pražského územního rozvoje za éry primátora Pavla Béma (ODS), určité beranidlo, který si může vydobýt určitou výhodu do dalšího posuzování orgánů státní správy. „Stanovisko bude užívané jako nátlak na další posuzující orgány," uvedl už dříve opoziční předseda zastupitelského klubu ANO Petr Novotný.

Odkoupit a opravit

Radní druhé městské části při svém posledním jednání přijali návrh, že pokud investor do roka nesežene všechna potřebná povolení, bude se Praha 2 snažit odkoupit pozemek, na kterém se alpská vila nachází. Pokud by městské část pozemek odkoupila, snažila by se památkově chráněnou budovu opravit.

Památkově chráněná roubenka pochází ze začátku minulého století. V její zahradě by podle záměru investora měl vyrůst dům s 35 byty a 42 garážemi ve dvou podzemních podlažích. Developer plánuje začít se stavbou v září roku 2016, stavba by pak měla být hotová v srpnu roku 2018.

Nad úroveň okolního terénu má vystupovat skleněný trojúhelníkový hranol, zbytek stavby přiléhá k opěrné zdi. Jde o terasovitý objekt, který se rozkládá po vrstevnicích svahu. Na střechách a terasách má být zeleň.

„V místě se střetávají dva různé rytmy zástavby. Domy nad schody jsou organizovány jinak, než ty pod. Navrhovaná stavba tak vytváří mezi těmito systémy pojítko," řekl už dříve Rostislav Říha z ateliéru Rh-arch, v němž vznikla podoba návrhu bytového domu. S touto myšlenkou však nesouhlasí někteří architekti, podle kterých by místu takový zásah uškodil.

„Kvalita a genius loci tohoto prostředí jsou založeny právě na rozdílu nahoře a dole. Vytvářet pojítko je omyl. To bychom jinak mohli zastavět třeba zahrady pod Pražským hradem, aby se vytvořilo pojítko s Malou Stranou," okomentoval projekt pro Pražský deník už dříve architekt Petr Lešek.

Petici podepsal i autor Tančícího domu

Proti výstavbě na pomezí Vinohrad a Nuslí je i autor Tančícího domu, architekt Vlado Milunič, jenž plánovanou podobu hodnotí jako nepatřičnou vestavbu do území s kvalitní vzrostlou zelení. Zároveň je jedním více jak 1 200 lidí, kteří podepsali internetovou petici proti zastavení zahrady.

Roubenku poblíž Nuselských schodů si nechal v roce 1921 postavit ředitel Kladenských dolů Josef Janeček. Budova má tři obytná patra s přibližně 20 místnostmi a technický suterén. Za druhé světové války ji využívali jako ubytovnu Hitlerjugend.

Po válce alpskou vilu získala Univerzita Karlova a sloužila jako kolej pro prominentní studenty z Afriky a Arábie. V 80. letech byla upravena pro pracoviště Prognostického ústavu Akademie věd, po revoluci část Vysoké školy ekonomické. Nyní je po restituci v rukou soukromého majitele.

Čtěte také: Bytovka u historické roubenky nedostala svolení Prahy 2