Patří ke špičkovým kynologům, v kynologických soutěžích se standardně umisťuje na předních místech, je celkovým vítězem v kategorii vyhledávání výbušnin, připomněla Kateřina Rendlová z centrály cizinecké policie. „Vždy příkladně reprezentuje služební kynologii, při organizování besed, ukázek ale i přímo při výkonu služby," připomněla.

„Jeho odbornost zvyšuje profesionalitu a výkonnost celé skupiny, ve které pracuje – a tím je svými kolegy vysoce ceněn," zdůraznila Rendlová.

Policista na palubě

Další z vítězů kategorie Specialista roku má k létání a letadlům ještě blíž. Petr Vaněk je členem týmu takzvaných leteckých maršálů – působí v oddělení doprovodů letadel. Pro své zkušenosti je nasazován při nejnáročnějších leteckých eskortách – úkoly leteckých maršálů jsou však mnohem širší.

Možná právě nadpraporčík Vaněk nebo některý z jeho kolegů seděl v letadle ve vaší blízkosti, aniž jste měli možnost postřehnout, že na palubě je policista – a ještě k tomu ozbrojený. Právě takovéhle cestování v rámci bezpečnostních doprovodů vybraných letů, kdy o skutečné roli policisty na palubě ví pouze posádka, patří k nejběžnějším úkolům.

Za běžných okolností se policista zajišťující bezpečnostní doprovody letadel od ostatních cestujících neodlišuje – snad jen tím, že není vidět, že by během cesty poklimbával. I když ani to nemusí být pravda. Ve skutečnosti však bedlivě pozoruje okolí a chování pasažérů – a pokud by bylo něco v nepořádku, jeho úkolem je zasáhnout a problém vyřešit, aby bezpečnost letu nebyla ohrožena. Nikdy neví, kdy může být jeho zásah potřebný, a tak ve střehu musí být po celou dobu někdy i hodně dlouhých letů.

Důležité jsou i analýzy

Petr Vaněk se také jako instruktor podílí na bezpečnostní přípravě jak policistů, tak i personálu leteckých společností. „Je členem mezinárodní pracovní skupiny instruktorů policejních jednotek provádějících ozbrojené letecké doprovody civilních letadel – a podílí se tak na tvorbě jednotné taktiky zákroků na palubách letadel při aktuálních hrozbách," doplnila Rendlová.

Do třetice získala stejné ocenění specialistka skupiny analýzy rizik z ředitelství cizinecké policie Michaela Vacková. Zaměřuje se především na zpracování poznatků o nelegální migraci.

„Její přínos spočívá především v aktivní přípravě analytických materiálů mezinárodního charakteru, zejména pak Společné zprávy o situaci na česko-německých státních hranicích," uvedla Rendlová.

Nové zkušenosti

S reakcí na příliv migrantů má souvislost také ocenění pro tým roku, jímž se stal kolektiv zaměstnanců zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové na Mladoboleslavsku. Ti si letos museli poradit s výzvami vymykajícími se jejich dosavadním zkušenostem. Nastal dokonce okamžik, kdy se museli postarat o více než sedm stovek migrantů, což je trojnásobek běžné kapacity.

Ocenění je zároveň uznáním toho, že členové týmu (od vedení zařízení až po řadové policisty) obstáli, když si museli poradit s celou řadou nečekaných úkolů, ba i s vysloveně krizovými situacemi – a to navíc za mimořádné pozornosti médií.

Projektem roku 2015 se pak stalo vybavování mezinárodních letišť speciální technikou k detekci a kontrole předmětů přepravovaných přes státní hranici, a to v hodnotě převyšující 13 mil. korun. Projekt Hraniční kontrola předmětů na vnějších hranicích se podařilo uskutečnit během pouhých šesti měsíců, což je pro zasvěcené termín znějící až neuvěřitelně.

V rámci slavnosti konané v prostorách kongresového centra Letiště Václava Havla Praha zaznělo, že by se to nepodařilo uskutečnit bez aktivního a vysoce odborného přínosu Jana Pexy a manažerských schopností Petra Malovce.

V rámci oceňování Policista roku Ředitelství služby cizinecké policie 2015 byli vyhlášeni také nejlepší policisté v jednotlivých regionech, připomněla policistka Jana Rösslerová. Ředitel cizinecké policie Milan Majer v Praze vyznamenal Pavla Žilku, za střední Čechy získal ocenění „cizináře roku" Pavel Nedvěd. Oba jako nejlepší policisty odboru vyhodnotili jejich nadřízení.