Problém je, že platební rozkaz, na základě kterého by měl bývalý ředitel vrátit jemu vyplacenou mzdu za jeho několikaleté působení ve vedoucí funkci, se údajně nedaří doručit na adresu jeho trvalého bydliště.

Připomeňme, že už vloni byl Pulkert Obvodním soudem pro Prahu 4 odsouzen ke dvouletému trestu se čtyřletým podmíněným odkladem kvůli padělání svého vysokoškolského diplomu z petrohradské univerzity A. I. Gercena, kterým se prokazoval v rámci výběrového řízení na obsazení ředitelského křesla.

Někdejší člen místního sdružení ODS Opatov, Chodov a Litochleby a svého času také kandidát do zastupitelstva Prahy 11 za občanské demokraty opakovaně uvedl, že se cítí být nevinen a že se stal obětí spiknutí svých podřízených.

Opakované pokusy o doručení

Podle Odboru školství a kultury Prahy 11 byl exředitel opakovaně vyzván doporučeným dopisem k zahájení splátek dlužné částky, o nichž rovněž rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4. Marně. Dopis si prý nikdo nevyzvedl.

„Pan Pulkert byl vyzván třetího a sedmnáctého prosince loňského roku. Letos dvacátého února odešel od soudu Pro Prahu 4 platební rozkaz o zaplacení částky 1 947 060 korun. Čekalo se na to, až se ve třicetidenní lhůtě žalovaný vyjádří," zmiňují úředníci Prahy 11.

Rozkaz byl podle nich zaslán na stále platnou adresu trvalého bydliště. Mezi tím si ale exředitel zažádal o změnu trvalého bydliště a tak je prý pravděpodobné, že ani tentokrát platební rozkaz nebyl doručen.

Vyjádření samotného exředitele se Pražskému deníku nepodařilo zjistit. U soudu se ale ohrazoval proti znění rozsudku a odmítal jakékoliv porušení zákona i neoprávněné pobírání platu na základě dle verdiktu padělané úřední listiny. Vzkázal, že je obětí msty svých bývalých podřízených, kterým dal dříve výpověď z pracovního poměru.

Vyhozené zástupkyně a vzpoura učitelů

Aféra rozvířila veřejné mínění nejen v Praze 11 právě na začátku minulého roku. V lednu 2013 záležitost vygradovala tím, že čtyřiatřicet ze čtyřiceti učitelů základní školy Mikulova vstoupilo do stávkové pohotovosti a pohrozilo hromadnou výpovědí. To vše na základě dřívějších personálních změn v rámci vedení školy.

Spouštěcím mechanismem aféry bylo vyhození dvou zástupkyň ředitele školy. Pulkertův krok se nelíbil nejen učitelům, ale také rodičům žáků. Sdružení rodičů a přátel školy při základní škole Mikulova se shodlo na tom, že k vyhození obou zástupkyň nebyl relevantní důvod. „Pracovaly perfektně, ale byly nahrazeny méně schopnými lidmi a od té doby škola nefungovala tak, jak by měla," sdělila předsedkyně sdružení Michaela Pešoutová.

Tehdejší ředitel Pulkert však své rozhodnutí obhajoval. Sdružení napsal otevřený dopis, ve kterém uvedl: „Ne všichni členové vedení školy jsou ochotni táhnout za jeden provaz. Nabídl jsem vstřícné kroky, které nebyly akceptovány. Jedinou možností tedy bylo to, co je v pravomoci ředitele, nutnost provést ve vedení školy personální změny."

Marná snaha přinést smírné řešení

Následně se do věci vložil zřizovatel školy, tedy městská část Praha 11 a marně se snažila přinést smírné řešení. Tlak ze strany rebelujících učitelů byl tak silný, že řediteli „zlomil vaz." Pulkert byl odvolán, ale to pro něj neměl být konec celého případu.

Právě jedna ze dvou dříve vyhozených zástupkyň upozornila na to, že exředitel se pravděpodobně prokazuje falešným univerzitním diplomem petrohradské univerzity. „Bylo zvláštní, že neovládal ruštinu," nastínila například bývalá zástupkyně ředitele.

Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec toto podezření potvrdil, když konstatoval: „Ředitel si opatřil padělek diplomu z ruské univerzity, který předložil v rámci výběrového řízení na pozici ředitele základní školy Mikulova a na základě předložení tohoto padělku ve výběrovém řízení uspěl."

Univerzita podezření potvrdila

U soudu se podařilo prokázat mimo jiné i to, že bývalý ředitel základní školy Mikulova nefiguroval na seznamu studentů univerzity A. I. Grecena a navíc se zde prý v inkriminované době, tedy mezi lety 1994 1999, vůbec nevyučovala jeho aprobace, tedy fyzika s doplňkovou specializací matematika. „V dané specializaci univerzita nikdy neměla oprávnění vystavovat doklady o jejím absolvování," potvrdilo samotné vedení univerzity A. I Grecena.

Proč falzum úředního dokumentu neodhalili včas samotní úředníci městské části? Šéf odboru školství a kultury městské části Prahy 11 Miroslav Cerman to dříve zdůvodnil tak, že Pulkert předložil úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Toto vzdělání navíc dle Cermana uznala Masarykova univerzita v Brně. Ta konstatovala, že univerzita A. I. Grecena nabízí ucelený studijní program, srovnatelný s českým magisterským studiem.