Takové nařčení ale vedení radnice desáté městské části okamžitě odmítlo. „Samozřejmě, že to pravda není. Paní Chmelová z Vlasty dělá jenom politiku. V novinách je i Slovo zastupitele, ale pochopte, že všechno, co pošlou, my dávat nebudeme," řekla na adresu lídryně koalice Vlasta starostka Radmila Kleslová.

Opoziční listy by měly nést název Vlastní noviny a v nákladu padesát tisíc kusů mají vyjít během května. Vzhledem k tomu, že cílová částka byla stanovena na 80 tisíc korun a vybralo se téměř o 45 tisíc korun víc, hnutí rozhodlo, že nepůjde pouze o jednorázový projekt.

„Je to pro nás obrovský závazek do budoucna. Vybraná částka pokryje náklady na padesátitisícový náklad jarního čísla. Zároveň je položen solidní základ pro číslo podzimní, které můžeme už nyní přislíbit našim voličům i všem občanům Prahy 10," prohlásila opoziční zastupitelka Vlasty Renata Chmelová.

Zvláštní odměny

Koalice také věnuje svým podporovatelům, kteří ji přispěli, zvláštní odměny. Například karikaturu bývalého starosty městské části Bohumila Zoufalíka, večeři s herečkou Evou Holubovou nebo přednostní rozvoz novin.

Vedení radnice ve složení ANO, ČSSD, Zelení a Nezávislí pro Prahu 10 sice tvrdí, že do radničních novin nijak nezasahuje, přesto se minulý měsíc rozhodlo, že jejich podobu výrazně změní.

Slíbili, že v radničním periodiku dostanou větší prostor zejména informace o službách pro občany, o kultuře a sociálních službách, o školách a školkách nebo o činnosti rady a zastupitelstva.

Zánik novin se nekoná

Podle starostky Kleslové radní dokonce po svém nástupu na konci loňského roku zvažovali, že listy městské části zruší úplně, nakonec od toho ale upustili.

„Přiměly nás k tomu jednak požadavky zejména starších občanů, jednak snaha poskytnout prostor pro zviditelnění neziskových organizací působících v oblasti kultury a sociálních služeb. Ty by zánikem Novin Prahy 10 ztratily bezplatnou cestu k propagaci svých aktivit. Něco takového jsme nemohli připustit," říká starostka.

K větší transparentnosti periodika by mělo také pomoci zřízení Redakční rady novin Prahy 10 v rámci zastupitelstva, kde by seděli jak zástupci vedení městské části, tak i opozice. Vznik nové instituce odhlasovalo na svém jednání 27. března samo zastupitelstvo.

Celkem běžný mechanismus

Situaci na Praze 10 okomentoval pro Pražský deník poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek, který je spoluautorem projektu Hlásnátrouba.cz, který zkoumal kvalitu tištěných periodik vydávaných samosprávami po celém Česku.

„Co se týče vzniku různých kontraperiodik jde o celkem běžný mechanismus. Příklad z Prahy 10, kde tvrdí opoziční zastupitelé, že nemají dost prostoru, je reálný a je přirozené, že hledají jinou cestu. Jedná se o ukázku nekvality radničních periodik a toho, že nedodržují zákonné povinnosti," prohlásil.

Projekt mapoval periodika v Česku

Právě Kužílek společně s Martinem Kameníkem, předsedou sdružení Oživení, včera představil veřejnosti podrobnou analýzu 500 čísel radničních zpravodajů celkem stovky českých samospráv v rámci počinu Hlásnátrouba.cz. Z pražských periodik byly sledovány noviny Prahy 3, Prahy 4, Prahy 6 a Prahy 8 a nejlépe si z nich vedla šestá městská část. Praha 10 zde nefigurovala.

Analýza navazuje na první podobný průzkum z roku 2006, nyní však probíhal pomocí speciální webové aplikace pro přesné měření analyzovaných ploch periodik.

Ve srovnání s rokem 2006 došel tým odborníků k závěru, že cenzura radničních novin je stále masívní a za posledních osm let nedošlo k žádné významné změně.

„Hlásná trouba" radnice

Znepokojující je fakt, že každé druhé periodikum neobsahuje ani náznak alternativních názorů vůči politice radnice. Čtenáři se tak nedozví názory opozice, ani místních občanských sdružení a občanů. Protože jsou radniční tiskoviny financované z veřejných prostředků, mají charakter veřejnoprávního média a neměly by být tedy pouze „hlásnou troubou" radnice.

Z průzkumu také vyplynulo, že jeden výtisk sledovaných periodik vyjde ročně na 13 korun, sto samospráv tak za vydávání utratí každý rok celkem 83,6 milionu korun.

„Velkou brzdou je vždy jakýkoliv střet zájmů. K tomu dochází, když lidé, kteří zasahují a rozhodují o obsahu periodika, jsou zároveň ve vedení radnice. Není pak překvapivé, že cenzurují obsah, protože noviny referují o jejich předešlé práci," prohlásil Martin Kameník.

Poradce Kužílek: Noviny samosprávy více baví a méně informují o radnici

Oldřich KužílekDva roky zpracovával data o stavu radničních listů v České republice. Poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek ale tvrdí, že se situace zatím nelepší.

Jaké jsou hlavní neduhy radničních novin?

Jde o nedostatek alternativních názorů a opoziční pohledy. Mrzuté je také to, že poklesla přítomnost informací o budoucích rozhodnutích, které vtahují občany do účasti na rozhodování. Bohužel se ukázalo, že se stav oproti roku 2006 nezlepšil.

Změnila se přece jen nějak tato periodika za poslední roky?

Celkově se trochu zvětšila, přidané stránky se ale více věnují kulturně-společenskému servisu a popisují spíš různé zábavy a podobně.Trend je tedy: více bavme, méně informujme o radnici.

Co by pomohlo situaci zlepšit?

Například lépe formulovat redakční rady, aby v nich seděli i opoziční zastupitelé a občané takzvaně z terénu. Také by bylo potřeba uvést změny v zákoně.

Novela tiskového zákona z roku 2013 problém neřeší?

Novela původně obsahovala různá důležitá opatření, ale v legislativním procesu byla zredukována pouze na následné opatření, které umožňuje zastupiteli, kterému nebylo něco otištěno,bránit se a rozčilovat a po půlročním procesu dosáhnout zpětného otištění. Ten přínos je pak ale už poněkud vyvanulý.

Jak může být užitečná analýza Hlásnátrouba.cz?

Zpracujeme mimo jiné manuál, který distribuujeme radnicím u nás. Také chystáme pravidla.

Čtěte také: Opozice na Praze 10 pořádá sbírku na noviny