„Zvažovali jsme hustotu knihoven. Dvě stanice nahoru tramvají je knihovna na Břevnově, opačným směrem je Národní knihovna. Význam knihoven je nesporný, je dobře, že lidé chodí do knihoven a nejen na internet. Přesto se domnívám, že v tak malé městské části, jako je Praha 1, je to finanční podpora neadekvátní," řekl novinářům Lomecký.

Část knihovního fondu i pracovnice pobočky Hradčany se přesunou na Břevnov. Tato pobočka byla vloni částečně revitalizovaná. „Nabízí jak klidné místo ke čtení pro dospělé, tak i koutek pro děti," uvedla Hanzlíková. V nabídce jsou kromě knih a časopisů také hudebních CD, knihovna nabízí přístup k internetu, včetně volné wi-fi sítě.

Dalšími dobře dostupnými knihovnami pro obyvatele Hradčan jsou Ústřední knihovna na Mariánském náměstí a pobočka Dejvice v budově Národní technické knihovny v Dejvicích. Městská knihovna má dohromady 42 poboček.

Prázdné prostory pobočky Hradčany budou využity pro bytové nebo nebytové účely, uvedl Lomecký.