Byly nezákonné a nevymahatelné, nesplňovaly nezbytné náležitosti, zdůvodnila kontroverzní krok ministryně Karla Šlechtová (nestr. za ANO). Architekti však tyto argumenty odmítají akceptovat a vzkazují, že MMR správním opatřením poškodilo veřejný zájem Pražanů.

„Pražské stavební předpisy jsou klíčový a nezbytný dokument pro utváření současné Prahy. Ministerské celorepublikové vyhlášky, které nyní provizorně platí, jsou pro Prahu zcela nevyhovující a přinášejí chaos do utváření města," napsali v pondělí například architekti Jan Stáhala a Kristýna Stará redakci Pražského deníku.

Svůj protest rovněž vyjádřili architekti Josef Pleskot, David Vávra, či historik architektury Zdeněk Lukeš. Ředitel obecně prospěšné společnosti Acta non Verba Vojtěch Razima je přesvědčen, že PSP byly pozastaveny kvůli falešné zámince a ve prospěch reklamní lobby.

Poškození veřejného zájmu obyvatel

Vlna kritiky ze strany odborné veřejnosti se snesla na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Architekti varují, že poté, co ministerstvo pozastavilo platnost Pražských stavebních předpisů (PSP), hrozí poškození veřejného zájmu obyvatel metropole.

Připomněli například, že „PSP chránily volnou krajinu a parky, podporovaly stromořadí v ulicích, živé, bezpečné a příjemné ulice a soudobé kvalitní bydlení." Pozastavením jejich platnosti podle nich odpadne, mimo jiné, původní pravidlo omezující venkovní reklamu na maximálně 4 metry čtvereční v památkových zónách a rezervacích.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Acta non Verba Vojtěch Razima, který dlouhá léta bojuje proti velkoplošné reklamně doplnil, že neplatné je nyní i pravidlo regulace billboardů v zastavitelném území.

„PSP také zaváděla nová ustanovení o uliční čáře, stavební čáře, výškové regulaci, pravidla pro stromořadí a mnoho dalších instrumentů pro plánování města západního formátu. Tyto tradiční nástroje byly za socialismu opuštěny, protože se ve velkém stavěla pouze centrálně plánovaná sídliště. Nyní, 25 let po sametové revoluci, mohly být předpisy opět součástí právního řádu, stejně tak jako jinde ve vyspělých evropských městech," konstatoval po konzultaci s předními českými architekty.

Platnost třech pravidel pro výstavbu

Pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů prý znamená, že v Praze platí v krátké době trojí pravidla pro výstavbu. „Tím hůře, že se tak stalo ze dne na den, protože pro ministerské vyhlášky nebude možné uplatnit dvouletou přechodnou lhůtu, která byla zavedena pro plynulou návaznost upravených pravidel. Každý projekt, který si stavebník v dobré víře nachystal podle nových pravidel, si tak bude muset na své náklady celý přepracovat," dodal ředitel Acta non Verba.

Spolu s ním se ke kritice pozastavení PSP připojil například také loňský laureát prestižní ceny Architekt roku za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech Josef Pleskot.

„Jsem principiálně za to, aby nové stavební předpisy opět vstoupily v platnost, neboť současný stav je naprosto nevyhovující a návrat ke starým předpisům je krokem zpět," vzkázal Pleskot. Podobně smýšlí i známý popularizátor svého „řemesla" architekt David Vávra. „Podporuji platnost Pražských stavebních předpisů. Jestliže je architektura v područí politického boje, umírá," je přesvědčen Vávra.

„Nové stavební předpisy měly být vydány už dávno, nyní jen doháníme civilizovanou Evropu a zavádíme to, co jinde už dávno funguje včetně omezení přebujelé reklamy. Postřelená husa ovšem kejhá, ale to by Pražany nemělo zmást," poznamenal historik architektury Zdeněk Lukeš.

Chybějící notifikace Evropskou komisí

Komu má pozastavení platnosti PSP prospět? Razima se domnívá, že především billboardové lobby. Zároveň zpochybnil i jeden z veřejně propíraných důvodů proč, mimo jiné, MMR pozastavilo platnost PSP. Tím je chybějící notifikace Evropskou komisí.

„Jediné město s evropskou notifikací podobného předpisu v Evropě je Madrid. Údajná notifikace není potřebná a je pouze záminkou, jak dosáhnout změn v již schválených pražských stavebních předpisech," zdůraznil Razima v naprosté shodě s europoslancem a bývalým zastupitelem hlavního města Miroslavem Poche (ČSSD).

„Jako poslanec Evropského parlamentu mohu potvrdit, že Evropská komise sehrává v této kauze nulovou roli, neboť místní stavební předpisy povinné notifikaci EU nepodléhají," potvrdil Poche. Brusel podle něj v této chvíli tedy žádnou notifikaci neočekává, a už vůbec ji neiniciuje, ani nehodlá požadovat.

Architekti Jan Stáhala a Kristýna Stará včera vysvětlili, že povinná notifikace Evropskou komisí se vztahuje pouze na výrobky a služby při používání v členském státě nebo na jeho větší části.

Zabránění vytváření překážek obchodu

Ministerstvo ve vlastním rozhodnutí uvádí, že: „Smyslem notifikační povinnosti je zamezit přijetí takových národních předpisů, které by mohly vytvořit překážky volného pohybu zboží. Cílem uvedené směrnice je v co největší míře zabránit vytváření překážek obchodu mezi jednotlivými členskými státy EU…"

„Jenže město ani jeho stavební předpis není zbožím, výrobkem ani službou a stavební předpisy měst nevytváří překážky obchodu mezi členskými státy EU. Za pozornost zároveň stojí, že ani dosavadní pražské předpisy (OTPP) neměly tuto notifikaci," připomněli architekti.

Jak to vidí ministryně Karla Šlechtová (nestr. za ANO)? „Pražské stavební předpisy byly uvedeny v účinnost, aniž by byl dodržen zákon. Jsou proto nevymahatelné," sdělila ministryně před časem. Podle ní není pravda, že MMR mělo ke stavebním předpisům jen dílčí připomínky. Například právě ona chybějící notifikace Evropskou komisí je podle ní zásadní. „Předpis se jí musí oznámit celý, nejen jeho části," vysvětlila.

Mluvčí MMR Karel Dlabač doplnil, že pozastavení platnosti PSP bylo nezbytným krokem. „Ministerstvo k němu přistoupilo, protože hlavní město ve smyslu výzvy ministerstva nezjednalo nápravu a ani nepodniklo žádné relevantní kroky, které by k jejímu zjednání vedly," vysvětlil Dlabač s tím, že Praha má ještě šanci nápravu zjednat a PSP tak dodatečně zachránit. „Praze k tomu byla rozhodnutím o pozastavení účinnosti PSP stanovena lhůta 15 měsíců," dodal.

Resortně odpovědný náměstek primátorky pro územní plánování Matěj Stropnický (SZ, ŽnS, Trojkoalice) se k zneplatnění PSP vyjádří až poté, co prostuduje jeho právní rozbor. Už dříve ale řekl, že Praha by se proti tomuto kroku mohla bránit i soudní cestou.