O 3,5 procenta se cena zvýší odběratelům tepla z Pražské teplárenské soustavy. V ní se teplo vyrábí z hnědého a černého uhlí, zemního plynu a spalováním odpadů. Zdražení o 3,8 procenta se dotkne odběratelů, kteří využívají lokální plynové zdroje Pražské teplárenské.

Zvýšení cen může ještě zvýraznit očekávaná změna sazby DPH. Ta v letošním roce činí 14 procent, podle záměru vlády by se ale měla zvýšit o jeden procentní bod. Pokud vláda návrh neprosadí, bude DPH od 1. ledna činit 17,5 procenta.

„V případě, že by došlo během roku 2013 k poklesu cen vstupů, bude Pražská teplárenská samozřejmě reflektovat tuto změnu do cen tepla," uvedla firma. Zároveň oznámila, že její ceny odpovídají celorepublikovému průměru.

Ceny zvyšují i ostatní teplárny. Teplárenské sdružení ČR v listopadu oznámilo, že teplo bez započtení vlivu DPH zdraží o dvě až sedm procent. Například společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové zdražuje dodávky tepla o 5,2 procenta. Opatovická elektrárna, která teplem zásobuje domácnosti na Pardubicku, zvyšuje ceny o 6,9 procenta.