Jiskra, výbuch, tlaková vlna, požár. To je důsledek zanedbaného úniku plynu. Neštěstím je však podle URS Czech možné zabránit. Stačí pravidelná kontrola a důsledné zabezpečení. Přestože se plynaři dušují, že ji provádějí, inspekce ukazují na značné nedostatky. Platná legislativa kontroly a revize domácnostem nenařizuje, povinnost se týká jen právnických osob.

Plynaři tvrdí, že v Praze kontrola těsnosti plynovodů probíhá minimálně jednou za rok. „Periodická revize existuje na papíře. Častým prohřeškem, o kterém se veřejně ví, je právě nedůsledná revize a zprávy psané od stolu," upozorňuje Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech.

Pozor na závity

Pražská plynárenská však už na nedávnou událost reagovala přidáním pachové látky do plynu, který je sám o sobě bez zápachu. Veřejnost nahlásila 149 případů úniku plynu, což se v jedné třetině při následné kontrole nepotvrdilo. Ve 14 případech byl lokalizovaný drobný únik v rámci uličních rozvodů. V domácnostech se únik projevuje nejvíce v závitových spojeních.

URS však upozorňuje, že revize se má podle platných předpisů provádět jedenkrát za tři roky a kontrola jednou za rok. Součástí revize je právě provedení kontroly těsnosti a do kontrol by měla být zahrnuta veškerá plynová zařízení v bytových či rodinných domech (plynové sporáky, karmy, kotle či jiné spotřebiče).

Pozitivní je, že v mnoha případech pražský výbuch probudil i orgány družstevních domů, které revizory povolaly.

Zákon je krátký

Lidé pravidelné kontroly opomíjejí. Spoléhají na vlastní nos, šetří náklady na revize, ale tím ohrožují nejenom svoji domácnost, ale i okolí. Je asi zbytečné si nechat provést revizi, pokud tak neučiní všechny partaje v domě.

Důvodem podcenění rizika je, že pokud provozovatelem zařízení není právnická osoba, jako je družstvo či firma, tak platná legislativa revize přímo nenařizuje. O žluté trubky, které vedou od hlavního rozvodu ke spotřebičům, by se měl starat majitel objektu. V případě bytových domů se o dobrý stav plynových zařízení stará majitel objektu, společenství vlastníků bytových jednotek.

„Společenství kontroluje pouze společné rozvody, revizi v bytech nenařizuje," upozorňuje Maličovský. Pokud zařízení připojené na plyn nespravuje právnická osoba, nemá zákon na odběratele žádné páky. Neexistuje způsob, jak majitele bytu k revizi spotřebiče dotlačit. Výjimkou jsou nové plynové kotle v záruce, protože zde bývá pravidelný roční servis jednou z podmínek záruky.

Hrozba z podzemí

Pokud je plynovod v zemi, možnost kontroly je omezená. Ale existuje takzvaný management distribučních plynovodů. Útvar zaznamenává a analyzuje úniky a podle těchto záznamů se vyhodnocují a stanovují úseky, které vyžadují údržbu.

Častým důvodem úniku plynu jsou i zloději, kteří s oblibou kradou měděné uzávěry plynového potrubí po celé republice.

Jednoznačné riziko, kdy dochází k úniku plynu a možnému výbuchu, se v praxi děje z domovního rozvodu, například ze závitových spojů, plynoměrů, armatur a zkorodovaného potrubí. Častý je i únik z rozvodného potrubí v zemi, pod komunikací či chodníkem. Tento únik se zemní strukturou podél kabelů, dutinami v zemi a v případě neutěsněných prostupů do objektů, podzemních a sklepních prostor, odkud se šíří do objektu. Kvůli nepropustnému povrchu tak k odhalení tohoto úniku často nemůže dojít. Plyn prostupující zeminou se odfiltruje od pachu, takže není cítit charakteristický zápach plynu. Proto Pražské plynárny zdvojnásobily množství páchnoucí látky, což se má dělat každého půl roku.

Odorizace

Zdvojnásobení množství páchnoucích látek, odorizace, je pravidelně se opakující událost, kterou musí provádět všichni distributoři plynu zhruba v půlročních intervalech.

Obvykle vedou odorizace ke zvýšení počtu nahlášených poruch o několik desítek procent.

Páchnoucí látky se do plynu přidávají z důvodu, že vyčištěný plyn je v podstatě zcela bez zápachu a pro lidský nos nepostřehnutelný. Přitom riziko výbuchu už hrozí při poměrně nízké koncentraci.

Přidávání páchnoucích látek se stalo povinné v USA ve 30. letech minulého století. Přispěla k tomu nešťastná událost, jež se stala v texaském městečku New London, při které zahynulo zhruba 300 dětí a učitelů.

Nebezpečný plyn

Tlaková vlna má obrovskou sílu, dokáže odhodit člověka i těžké předměty, naruší i statiku budovy

Požár následuje po výbuchu

Jedovaté plyny hromadí se po výbuchu

Prevence pravidelná kontrola a instalace čidel zaznamenávající únik

40 let výbuchů
1973: výbuch v ubytovně Plastimatu v Tachověsi 47 obětí
1974: požár po výbuchu v chemičce v Záluží u Mostu 17 obětí
1984: zřícení haly v důsledku výbuchu v Uherském Hradišti 18 obětí
1984: požár v ústavu sociální péče v Měděnci 26 obětí
1995: požár hotelu Olympik 8 obětí
2010: požár v drážní budově v Praze na Florenci 9 obětí
2013: výbuch v panelovém domě ve Frenštátu pod Radhoštěm 6 obětí