Bednářová je významnou restituentkou při navracení pozemků patřících k takzvanému Bečvářově velkostatku. Z něj v minulosti restituenti získali lukrativní pozemky v Praze v odhadované hodnotě tři miliardy korun. Podle Transparency International (TI) šlo o promyšlený podvod, případ vyšetřuje policie. Už minulý týden jsme informovali, že úřad podobně odmítl ženě vydat pozemky na Žižkově, kde stojí bytový komplex Metrostavu.

„Státní pozemkový úřad rozhodnutí z prosince 2012 v rámci přezkumného řízení zrušil jako nezákonné na základě otázky postavení Emílie Bednářové ve vztahu k předmětným pozemkům coby osoby oprávněné," uvedla Machtová. Úřad podle ní prošetřil veškeré skutečnosti a rozhodl, že pozemky nevydá a nepřizná za ně ani náhradu.

Právní kroky

Podle Machové úřad zároveň v souvislosti s restitucí majetku po velkostatkáři Juliu Bečvářovi podniká právní kroky u civilních soudů. „V současné době probíhají v této záležitosti soudní řízení," sdělila Machtová. S ohledem na povinnost mlčenlivosti a neveřejnost těchto řízení odmítla prozradit více. „Státní pozemkový úřad posoudil i zákonnost dalšího rozhodnutí, ke kterému se vztahují lhůty pro mimořádné opravné prostředky, a z moci úřední rozhodl o obnově správního řízení," podotkla dále mluvčí.

Neoprávněný restituční nárok Bednářové na pozemky vyšel najevo poté, kdy dědicové požadovali jako náhradní pozemky mimo jiné parcely na Žižkově, na nichž mezitím začal Metrostav stavět bytový komplex. Právníci firmy při analýze historických dokumentů zjistili, že Bednářová nebyla Bečvářovou příbuznou, ale pouze dědičkou ze závěti. Proto neměla ze zákona na pozemky nárok, což v následném sporu mezi restituenty a Metrostavem potvrdil soud.

Vysouzené hektary

Velkostatkářova rodina včetně údajně příbuzné Bednářové už dříve vysoudila mimo jiné skoro sedm hektarů parcel naproti Thomayerově nemocnici v ceně až 1,4 miliardy korun, čtyřhektarovou zahradu v Kunraticích u rybníka Šeberák či areál v Hodkovičkách o rozloze asi pěti hektarů. Na Bednářovou připadá zhruba polovina z třímiliardového nároku.

Lukrativní pozemky navíc byly od restituentů velmi záhy převedeny na nové majitele, kterými se staly anonymní firmy. Mezi jejich akcionáři mohou být podle šéfa české TI Ondráčky například pražští kmotři. Soudní spory se vedou také o další pozemky v miliardových hodnotách.

Detektivy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zajímá, proč na zásadní nesrovnalost v příbuzenském vztahu nepřišli úředníci pozemkového úřadu už v roce 2009, když restituci schválili. Státní pozemkový úřad začátkem srpna uvedl, že okolnosti kolem restituce Bečvářova velkostatku prověřuje a zvažuje i to, že se obrátí na soud.

Čtěte také: Stát nevydá Bednářové v restituci pozemky pod byty v Praze