Médiím to řekl šéf protokolu soudu Vlastimil Göttinger. Už před časem vydal ÚS předběžné opatření, takže městská část Praha 5 jako pronajímatel objektu musela s dalšími kroky čekat až do dnešního vyhlášení nálezu.

Taneční centrum Praha mělo podle zrušeného verdiktu vyklidit areál Pod Žvahovem kvůli vadné nájemní smlouvě. Obvodní soud pro Prahu 5 a Městský soud v Praze dospěly k závěru, že dokument je od počátku absolutně neplatný kvůli neurčitému vymezení předmětu smlouvy.

Konzervatoř: Soud nezkoumal smlouvy pečlivě

V ústavní stížnosti taneční konzervatoř tvrdila, že justice platnost smlouvy nezkoumala dostatečně pečlivě, že neprovedla některé navrhované důkazy a nezvážila, zda v daném případě nešlo o ústně uzavřenou nájemní smlouvu. Podle ústavních soudců jde skutečně o formalistický verdikt.

Soudce zpravodaj Jan Musil v nálezu zdůraznil, že smlouvu připravoval úřad městské části. I přes nedostatky dokumentu bylo škole i úřadu jasné, o čem smlouva pojednává. „Přestože předmět nájmu nebyl ve smlouvě zcela přesně vymezen, o rozsahu užívání předmětné nemovitosti nebylo sporu, oběma stranám bylo známo, co je předmětem nájmu," stojí v nálezu. Obvodní soud je při novém rozhodování vázán názorem ústavních soudců.

Škola mohla získat náhradní prostory

Městská část v minulosti nabídla Tanečnímu centru Praha 5 náhradní prostory. Pod Žvahov chtěla přestěhovat základní školu. Konzervatoř ale nabídku náhradních prostor nepřijala, byly prý pro její potřeby nevhodné. Za konzervatoř se postavily některé osobnosti z taneční scény, mezi nimi například Vlastimil Harapes, Jiří Kylián, Pavel Šmok nebo Petr Zuska.

Pod Žvahovem sídlí taneční konzervatoř od roku 2006. Brzy poté však vznikl spor s městkou částí kvůli plánované rekonstrukci, kterou Taneční centrum Praha považovalo za předraženou. Tehdejší vedení čtvrti se starostou Milanem Jančíkem (ODS) podalo žalobu na vyklizení areálu. Nové vedení radnice ve sporu pokračovalo.