Provoz z uzavřené tunelové trouby bude převeden do protisměrné, kde se bude jezdit obousměrně. „V souvislosti s tímto dopravním opatřením žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravní situaci v místě dopravního omezení, protože i případná drobná nehoda může významně zkomplikovat dopravní situaci na této důležité trase," uvedla mluvčí magistrátu Tereza Krásenská.

Údržbu tunelů a servis technologií zajišťuje investor, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Termíny a doba uzavírek – Lochkovský tunel:

Směr Doba uzavírky
směr dálnice D1 – D5 (třípruh) - od soboty 9.června od 14:00 do neděle 10.června nejdéle do 12.00
směr dálnice D5 – D1 (dvoupruh) - od pátku 8.června od 21:00 hodin do soboty 9.června nejdéle do 13:00

Zdroj: Magistrát hl. města Prahy

Termíny a doba uzavírek – Komořanský tunel (tunel Cholupice):

směr dálnice D1 – D5 (dvoupruh) - od pátku 8.června od 21:00 do soboty 9.června nejdéle do 13:00
směr dálnice D5 – D1 (třípruh) - od soboty 9.června od 14.00 do neděle 10.června nejdéle do 12.00

Zdroj: Magistrát hl. města Prahy