Sliby někdejších primátorů, že „Šlechtovku“ město zrekonstruuje, zřejmě vzala do ruky až sama příroda. Teď už se objekt totiž zachránit musí. Magistrát na rekultivaci svahu již údajně vyčlenil jisté finance. Spekulace hovoří 
o tom, že zřejmě nejsou konečné.

„Sanace svahu je na samotné rekonstrukci Šlechtovky nezávislá. Zkrátka je nutno k ní přistoupit, aby nedošlo k pozdějším dodatečným škodám na okolním prostředí. Nasoutěžená částka na sanaci se pohybuje kolem dvou milionů korun bez daně, což rozhodně nepředstavuje žádnou dramatickou stavební operaci. Nevidím tedy ani žádný důvod, proč by neměla být tato částka konečná,“ uvedl dosavadní náměstek primátora Václav Novotný.

Vybraná firma má nyní zajistit definitivní zpevnění a navíc i úpravu zeleně na kopci. Rekonstrukce památkově chráněné budovy v Královské oboře by měla po letech průtahů začít 
v příštím roce.

Za sesuv mohou rovněž mokré jíly

Vedení metropole čas od času upozorňovalo, že sesuv svahu na 98 procent nesouvisel 
s ražbou tunelu Blanka, protože všechny tunelářské práce již předtím skončily. Mluvčí Metrostavu František Polák potvrdil, že skutečně za sesuv nemohl tunel Blanka, protože tunely byly tehdy více než rok hotové a poklesy půdy v místě jsou nulové. Polák vycházel 
z výsledků měření, která si Metrostav v době výstavby tunelu Blanka nechával pravidelně dělat.

Svůj názor na danou problematiku mají i další odborníci. „Sesuv svahu souvisel 
i s prasklým vodovodním řadem nad Šlechtovou restaurací, který tehdy podloží svahu takříkajíc zvlhčil. Jinými slovy podmáčel deluviální sedimenty, tedy jíly, které způsobily nestabilitu svahu a jeho následný sesuv.

Svah je už ale zajištěn betonovou opěrnou zdí,“ upřesnil Alexandr Butovič, výrobní ředitel pražské stavební společnosti Satra. Názor výrobního ředitele sdílí i Jan Čurda z České geologické společnosti. Stromovka je prý z geologického hlediska totiž sama o sobě velmi zajímavá lokalita.

„Šlechtova restaurace stojí na jílovitých břidlicích, které z geomechanického hlediska podléhají například zvětrávání. Tudíž tvoří nekompaktní podloží, jež se může dát postupem času do pohybu. To je případ i diskutovaného svahu,“ poznamenal geolog.

Nabízí se tak otázka, zda „Šlechtovka“ v budoucnu kvůli geologicky nestabilnímu podloží jednou nespadne celá. „Zatím můžeme být v klidu, protože objekt je postaven na protisměrné straně nestabilního podloží, než opravovaný svah,“ doplnil Jan Čurda.

Příliš nákladný projekt

Radní před nedávnem rozhodli také o opravě samotné historické budovy restaurace, která dlouhá léta chátrá. Praha chystá výběrové řízení za 100 až 120 milionů korun. Památkáři dlouhodobě označují stav budovy za neutěšený. Oprava byla ovšem v minulosti opakovaně odložena.

Poslední výběrové řízení zrušilo hlavní město, které je správcem památky, rovněž vloni. Projekt byl podle náměstka Václava Novotného příliš nákladný, počítalo se s opravou za čtvrt miliardy. Architekt dostal za úkol předražený projekt zjednodušit. Budova Šlechtovy restaurace, dříve známá pod jménem Královská dvorana, je kulturní památkou.

„Ano, je pravda, že předcházející projekt, konkrétně tedy výsledek výběrového řízení, který směřoval ke čtvrt miliardě korun na rekonstrukci Šlechtovy restaurace, jsme zhodnotili jako neadekvátní. A to proto, že za prvé jsme neměli velkou důvěru 
k tomu, jak probíhalo výběrové řízení organizované ještě našimi předchůdci, ale zejména jsme došli k přesvědčení, že projekt byl v rámci plánovaného technologického zázemí zcela iracionální až nabubřelý,“ vysvětloval náměstek Václav Novotný.

Podle Novotného šlo v podstatě o to vytvořit z restaurace podnik spíše pro klientelu s vyššími příjmy, čímž by se ovšem zcela pohřbil její původní účel, neboli dostupnost pro všechny Pražany. To byl rovněž důvod, proč magistrát tvůrce původního projektu požádal o jeho zjednodušení, které by naplnilo většinové očekávání obyvatel města, komu a jak má restaurace po rekonstrukci sloužit.

Restaurace nikoliv pro snoby

„Domnívám se totiž, že klasickým návštěvníkem Šlechtovy restaurace není dáma 
v lodičkách, která vystupuje 
z limuzíny a jde na opulentní večeři, ale v první řadě maminka s kočárkem nebo někdo, kdo si právě vyrazil do Stromovky na procházku stejně jako na studentské rande. Současně ale chci zdůraznit, že toto zjednodušení se nijak netýká ani nekoliduje se samotnou památkovou podstatou objektu – ta zůstává trvale původní včetně historického zdiva, architektonických prvků či originálních fresek,“ sdělil náměstek Novotný.

Podle aktuální informace magistrátu projekt na rekonstrukci Šlechtovy restaurace bude dokončený na konci roku. Na základě tohoto nově upraveného a zjednodušeného projektu, bude následně vypsáno výběrové řízení. Oproti původnímu návrhu navíc město údajně ušetří daňovým poplatníkům asi 120 milionů korun, což je zhruba polovina původně předpokládané částky.

Šlechtova restaurace nese jméno po majiteli Václavu Šlechtovi. Její nejstarší část pochází z konce 17. století, objekt byl ale dostavěn v polovině 19. století. V roce 1978 a o dva roky později budova vyhořela. Poničila ji také povodeň v roce 2002.

Čtěte také: Šlechtova restaurace by se měla příští rok dočkat opravy