Podle ředitele IPRu Petra Hlaváčka by se z Dvořákova nábřeží mohlo stát atraktivní místo, které by na rozdíl od současnosti lidé rádi navštěvovali.

„Leží totiž mezi břehem řeky a Anežsko-Haštalskou čtvrtí s jejími romantickými uličkami. Dnes jí však návštěvníci vzhledem k zanedbanosti a dopravnímu ruchu příliš nevyhledávají," popsal současnou situaci. „Chystaná oprava vozovky je příležitostí pojmout proměnu nábřeží komplexně," dodal.

Rekonstrukce silnice na Dvořákově nábřeží není jediným projektem, který se chystá zlepšit situaci Na Františku. Koncepční studie, kterou pražský IPR připravil, by měla zaručit lepší koordinaci probíhajících i budoucích projektů v tomto místě.

„Cílem koncepční studie je navrátit tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil a objevování tajemství mnoha vrstev zdejší bohaté historie," informuje IPR na svých webových stránkách.

Lípy nejsou dostatečně odolné

Kromě rekonstrukce silnice proběhne i obnova stromořadí u nábřežní zdi. Měnit se bude substrát rostlin i některé zdejší stromy. Lípy, které zde rostou, nejsou podle IPRu dostatečně odolné a proto by je mohl nahradit odolnější druh dřevin.

Pacienti a návštěvníci Nemocnice Na Františku se zase dočkají dalších míst pro parkování. V oblasti přibydou podzemní garáže. Sloužit nebudou pouze nemocnici, ale i dalším návštěvníkům nábřeží. Podzemní garáže nahradí parkovací místa, která z nábřeží postupně zmizí.

Proměnit se má také okolí hotelu InterContitental Prague a President. Návštěvníci nábřeží se mohou těšit na zpřístupnění zahrad Anežského kláštera. Podobu jeho předpolí určí archatektonicko-krajinářská soutěž. Místní sportoviště v zahradách by se mělo více otevřít nábřeží. Přibýt by měla také kavárna.

Do projektu mohou nadále zasahovat i obyvatelé Prahy. Své připomínky mohou poslat buď elektronicky, nebo sdělit pracovníkům IPRu na setkání 9. dubna.

Čtěte také: Jak omezit automobily a přiblížit město lidem? Praha se inspiruje v zahraničí