„Náš právní subjekt neprovozuje zvířecí záchranku,“ sdělil minulý pátek stroze do telefonu Petr Stýblo, ředitel Kanceláře Ústřední výkonné rady ČSOP, a ihned zavěsil.

Autor výše zmíněné tiskové zprávy David Zítek, podepsaný jako koordinátor záchrany zvířat v Praze, nechtěl Deníku poskytnout informace o provozu zvířecí záchranky. „Nemohu nic říkat médiím, to náleží pouze panu Stýblovi,“ zdráhal se mluvit Zítek

Kde je tedy pravda? Podle svědků ČSOP rozvážel zvířata po záchranných stanicích na území hlavního města, ale zraněné živočichy vozil dokonce i za hranice Prahy.

„Dělo se to, a to zbytečně, a navíc v příkrém rozporu s vůlí veterinární správy i se zájmem ochrany zvířat. Podle našeho závěru docházelo 
i k týrání,“ je přesvědčen šéf záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Cholupicích Petr Kolomazník. Také podle vyjádření Ivany Bidlové Janků, která provozuje záchranku pro zvířata na území hlavního města i ve Středočeském kraji, záchranka pod hlavičkou ČSOP v Praze jezdila.

„Nevím, už asi činnost přerušili, každopádně neměli povolení od městské veterinární správy a dostali na provoz i dotaci od magistrátu. To bylo takové zvláštní,“ podivila se provozovatelka záchranky Bidlová Janků.    

Městská veterinární správa v Praze skutečně nikdy nevydala povolení pro provoz zvířecí záchranné stanice na území Prahy.

„Náš názor se v tomto smyslu nezměnil, myslím si, že převážet zraněná zvířata za hranici Prahy je zbytečné,“ potvrdil Deníku Antonín Kozák, ředitel Městské veterinární správy v Praze. Navíc dodal, že v nynějších jarních dnech hrozí šíření nákazy v souvislosti s tažením ptáků z jižních krajin.

Český svaz ochránců zvířat podle informací, které má Deník k dispozici, usiluje o to, aby jejich stanice ve Vlašimi a na Kladně měly rozšířenou působnost a mohly se starat i volně žijící zraněná zvířata z Prahy.

„Víme, že ČSOP žádal 
o rozšířené povolení pro Prahu. Chystá se o tom jednání, na které jsme za veterinární správu přizváni,“ potvrdil její ředitel Kozák, který zároveň popsal, jak funguje na území metropole systém péče o zraněné volně žijící druhy zvířat.

„Praha je rozdělena Vltavou na dvě části. Pro jednu část funguje záchranná stanice 
v Jinonicích, kterou provozují Lesy hlavního města Prahy, a pro druhou stanice Merlin 
v Komořanech - Cholupicích,“ popsal Kozák. Důvod, proč zraněné druhy vozit za hranici města, nenašel.

Ochránce přírody: Vyvážet zraněná zvířata za Prahu je typický příklad týrání

Petr Kolomazník, šéf záchranné stanice pro volně žijící živočichy Merlin v Cholupicích, tvrdě kritizuje vyvážení zraněných zvířat ven z Prahy.

„Dělo se to a stále se děje v rozporu s vůlí veterinární správy i v rozporu se zájmem na ochranu zvířat. Přitom toto vyvážení není a nebylo vůbec nutné. Naše stanice funguje s povolením od Ministerstva životního prostředí pro oblast Prahy od roku 2009. Zprávy o tom, že v Praze nebyl nikdo, kdo by se o zraněná zvířata postaral, jsou lživé a měly pouze za cíl ospravedlnit tuto hanebnou praxi. Ve skutečnosti to byla právě stanice Merlin, která od loňského září byla pověřena v tomto smyslu spravovat dokonce celou Prahu. To platilo až do letošního posledního února, kdy se vyřešila složitá situace kolem záchranné stanice v Jinonicích vstupem Lesů hlavního města Prahy. Nyní máme opět povolení na záchranu zvířat na pravoběřežní části Prahy, přičemž Jinonice spravují část levobřežní,“ řekl mimo jiné Kolomazník Deníku.

Držíte tedy povolení na záchranu veškerých živočichů?

Ano, od roku 2009. S výjimkou pěti velkých savců, kteří se ovšem na našem území prakticky nevyskytují (vlk, rys atd.). Pečovat o ně můžeme minimálně krátkodobě, tedy nejméně po dobu tří měsíců. Argument tak zvané zvířecí záchranky, že kvůli možnosti pečovat o zraněné zvíře pouze krátkodobě je nutné ho převést za Prahu je lichý. Zraněné zvíře se zpravidla déle, než tři měsíce neléčí.

Z jakých důvodů kritizujete donedávna fungující praxi zvířecí záchranky, která vyvážela zraněná zvířata za Prahu?

V první řadě je proti tomu Městská veterinární správa, protože převozy hrozí rozšíření případných nakažlivých chorob. To, že je zvíře vážně nemocné v prvním sledu nepozná ani zkušený veterinář. Nemoc je možno odhalit až když se zvíře dostane do klidu v karanténě. Důležité je také zmínit, že zraněná zvířata se k nám často dostávají tak říkajíc v posledním tažení a je žádoucí ho co nejrychleji a nejšetrněji utratit. Převážet zraněná zvířata kilometry za Prahu je typická ukázka týrání.

Můžete přiblížit některý z případů?

Oni se tím i dokonce i chlubili na svém webu. Případ divokého prasete, sraženého vlakem ve Stromovce a převáženého kilometry za město je známý. Rovněž případ nálezu kormorána s vážně poraněným křídlem. Převezli ho do Vlašimi, kde konstatovali, že je nutné ho utratit. To je týrání. Konstatovala to i veterinární správa. Bohužel, kvůli vazbám na některé vlivné lidi byl podnět smeten ze stolu.

Jaké vazby máte na mysli?

Kontakty lidí, stojících za zvířecí záchrankou na některé úředníky na magistrátu hlavního města. Souvisí to také s onou složitou situací, která donedávna vládla kolem záchranné stanice v Jinonicích. Zde působila osoba s úzkými vazbami na představitele minulého vedení Prahy. A tak bylo jednoduše přehlíženo to, za co se za normálních okolností udělují tvrdé sankce. Dokud tyto vlivné figury řídily magistrát, byla situace v Jinonicích velmi komplikovaná a nedalo se nic dělat. Nyní se konečně začalo něco dít. Jenže stanice v Jinonicích se nacházela v dezolátním stavu a tak nás (Merlin) požádaly Lesy hlavního města Prahy o to, abychom v mezičase na základě pověření od ministerstva obhospodařovali celou Prahu. Od loňského září jsme tak oficiálně činili, a to až do posledního února tohoto roku. Od 1. 1. 2012 jsem opět dostali pověření a smlouvu na záchranu zvířat v Praze pro její pravobřežní část na celý rok 2012. Od loňského září jsme tedy kontunálně pověřeni zachraňovat zvířata v Praze. Znovu opakuji, že tedy nebyl vůbec žádný důvod, aby po Praze jezdila tak zvaná zvířecí záchranka a vyvážela zraněná zvířata ven z Prahy.

Jaký je podle vás skutečný důvod vyvážení zraněných zvířat z Prahy? Může být ten důvod zištný?

V české republice je asi 40 záchranných stanic, fungujících pod různými subjekty, například pod Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Mají pověření ministerstva. Ovšem ČSOP si navíc vybudovala vlastní síť stanic, kterých je asi 20 a touto sítí se snaží pokrýt celé území republiky. Smyslem je to, že pokud se jim podaří pokrýt co nejvyšší procento území záchrannými stanicemi, pak se jim přiřkne nárok na dotaci z ministerstva životního prostředí. I proto pod sebe od 1. 1. 2012 vzali záchrannou stanici v Jinonicích (která je nyní pod Lesy hl. m. Prahy), přestože ještě zdaleka nebyla dostavěná. To proto, aby lidově řečeno měli pod palcem Prahu a splnili tak pokrytí území a dosáhli na dotace. Například my (Merlin) jsme třikrát žádali o vstup do sítě záchranných stanic a třikrát jsme byli odmítnuti. A nehotové Jinonice byly do sítě zařazeny automaticky.

Dozvěděli jsme se, že existuje snaha tak říkajíc „spolknout“ území Prahy ze záchranných stanic ve Středočeském kraji. Je to pravda?

Záchranná stanice Vlašim (pod ČSOP) požádala o povolení rozšířit působiště o území Prahy. O totéž kontinuálně požádala stanice v Poděbradech (rovněž pod ČSOP). Pak by ze hry vyšachovali nás (Merlin) i Lesy hl. m. Prahy. A k tomu to vše směřuje. A povést se to může, protože ve vedení ČSOP jsou lidé, kteří mají silné páky na ministerstvu. Je smutné, že zde už dávno nejde o zvířata, ale pouze o politiku a dotace. I proto se v poslední době v některých médiích objevily cílené dezinformace o tom, jak v Praze nefunguje žádná záchranná stanice a jak je nutné zvířata převážet za Prahu. Tím si připravují půdu pro převzetí Prahy.

Vraťme se ke zvířecí záchrance. Jak je možné, že převáží zvířata, když v Praze fungujete vy (Merlin) a nyní i Lesy hl. m Prahy se stanicí v Jinonicích?

Stává se, že nás městská policie přivolá k odchycenému zraněnému živočichovi, my dorazíme na místo a je nám řečeno, že 5 minut před námi tam byla zvířecí záchranka, která zvíře odvezla neznámo kam. Nás to stojí čas a peníze, také záchranku to stojí peníze a to vše zcela zbytečně. A v první řadě to jde na úkor samotných zvířat. Přitom záchranka nemá žádné oprávnění zvířata převážet.

Obrátil jste se už dříve na média s tímto problémem?

Neúspěšně. Například před nedávnem běžela na veřejnoprávní televizi reportáž, ve které představitel ČSOP opět lživě informoval veřejnost, že v Praze nefunguje žádná záchranná stanice a jak je nutno zvířata vyvážet za město a když jsem se proti tomu ohradil, tak redaktor pouze konstatoval, že zde vedeme žabomyší války a dále se to neřešilo. Prostor jsme dostali minimální. Přitom pravda je na naší straně. To my držíme pověření ministerstva i smlouvu s magistrátem a přesto nám do záchrany zvířat někdo zvenčí neustále šťourá. A média se zřejmě bojí velké organizace typu ČSOP. Aby bylo jasno, i my jsme součástí ČSOP, jenže někomu se zřejmě nelíbí, že jsme se ohradili proti tomu, aby Prahu obhospodařovala Vlašim a Poděbrady. Proč by to tak mělo být, když zde v Praze dobře fungují dvě záchranné stanice?