S voličským průkazem mohou lidé hlasovat v kterékoli volební místnosti v Česku i v zahraničí. Prezidentské volební finále se uskuteční v pátek a v sobotu 27. a 28. ledna.

O voličský průkaz bylo možné žádat i pro druhé kolo výběru hlavy státu už před prvním volebním kolem. Vnitro se podle Jirovce setkalo s případy, kdy lidé o dokument žádali ministerstvo, které se je snažilo řešit.

Minulý týden se vnitro zabývalo podle Jirovce dotazy některých voličů na to, že voličské průkazy neobdrželi. Úředníci se podle něho snažili kontaktovat příslušné obecní úřady, aby spolu s Českou poštou a s voličem zásilku dohledali. „V řadě případů se to povedlo,“ uvedl ředitel volebního odboru.

Česká pošta podle něho zveřejnila informaci o dvou desítkách reklamací, velkou většinu z nich se povedlo vyřešit. „V obrovském objemu zásilek nelze vyloučit, že v nějakém případě, jsou to dílčí případy, se doručení nepodaří,“ poznamenal Jirovec.

Ministerstvo podle něho záležitost nezlehčuje. V návrhu nového zákona o správě voleb díky plánovanému zavedení centrálního seznamu voličů už podle něho nebude podmínka místní příslušnosti městského nebo obecního úřadu pro vydávání voličského průkazu. Voliči si tak budou moci zažádat o průkaz na nejbližším úřadu a hned si dokument vyzvednout. „Od čehož si slibujeme i to, že počet zasílaných zásilek s voličskými průkazy minimálně po území České republiky rapidně klesne,“ dodal Jirovec.

Čtyři různé způsoby

O voličský průkaz lze zažádat podle dřívějších informací vnitra čtyřmi různými způsoby, nově přes Portál občana. Novinku mohou využít lidé s trvalým bydlištěm v Česku a s osobní datovou schránkou, která je s Portálem občana propojena. Písemně lze požádat obecní úřad o průkaz také přímo z datové schránky nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Vzory žádosti jsou k dispozici na ministerském webu.