Loni celý svět zasáhla pandemie viru Covid-19. Snížila se částka, kterou lidé přispívali na projekty programu ČSOB pomáhá regionům?

Právě naopak. Loňský jarní ročník programu ČSOB pomáhá regionům byl rekordní a podzimní kolo ho ještě překonalo. Celkem jsme minulý rok spolu s veřejností přispěli na veřejně prospěšné aktivity částkou přesahující 8,6 milionu, což je nejvíce v celé osmileté existenci programu, která již přinesla podporu regionům v částce přes 50 milionů.

Na jaké projekty lidé nejvíce přispívají?

Lidé nejčastěji podporují služby pro nemocné a lidi s hendikepem, seniory, děti a obnovu chátrajících památek. V jarní části programu získal nejvíce peněz projekt Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, který je už desetiletí prázdný a v dezolátním stavu. Ten získal od veřejnosti 159 000 Kč a 50 000 Kč od ČSOB. V podzimním kole byl nejúspěšnější hořický Domácí hospic Duha, který hledal prostředky na mzdu pro zdravotní sestru. Lidé mu poslali 125 444 Kč a banka přidala 50 000 Kč.

Finančně podporujete i neziskový sektor. Koho konkrétně?

S mnoha neziskovými organizacemi jsme uzavřeli dlouhodobá strategická partnerství, protože jsme přesvědčení, že smysluplná pomoc může vzejít jen z dlouhodobé spolupráce. Jako příklad může posloužit Nadační fond Mathilda, který pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. ČSOB se stala jeho generálním partnerem již před deseti lety a jen v roce 2020 mu přispěla částkou přesahující 1,5 milionu Kč. A již jedenáctým rokem jsme i partnery Linky bezpečí, bezplatné krizové linky pro děti. Každý den se na ni s prosbou o pomoc obrátí až 500 dětí a mladistvých. My jsme ji loni podpořili přibližně 1,7 milionem Kč.

Jak vaši podporu ovlivnila loňská pandemie?

I přes nečekané snížení rozpočtu jsme dokázali zachovat stabilní finanční podporu našim strategickým partnerům. Navíc jsme mohli volné prostředky určené na akce, které byly právě kvůli koronaviru zrušené, přesměrovat na pomoc v regionech. Díky tomu se mohly uzavřít desítky dalších darovacích smluv v řádech stovek tisíc. V prvních dnech pandemie jsme také zajistili tehdy velmi nedostatkové roušky od spolupracujících sociálních podniků jako je sdružení Neratov či TEXman a dodali jich přes 4 000 nejen našim zaměstnancům, ale i našim partnerským organizacím jako je Linka bezpečí a Sue Ryder (organizace pomáhající seniorům, se kterou společně realizujeme poradenský portál neztratitsevestari.cz). Navíc jsme darovali půl milionu korun Výboru dobré vůle pro podporu seniorů a koordinovali jsme darování počítačů, tabletů a monitorů v celkové hodnotě přesahující 2 miliony korun.

Vaše centrála je nejekologičtější budou v ČR. Proč je to důležité?

Budovy dnes představují přibližně 40 procent světové spotřeby energií, proto je stále důležitější věnovat pozornost jejich energetické účinnosti a udržitelnosti. Náš kampus v pražských Radlicích loni získal mezinárodně uznávaný certifikát LEED Platinum v oblasti navrhování a výstavby šetrných a udržitelných budov z pohledu životního prostředí. V Česku jej mají jen další dvě budovy, my však v hodnocení získali vyšší počet bodů. Ochrana životního prostředí je důležitou součástí našeho obchodního modelu a snižovat svoji uhlíkovou by měl každý. My jsme ji snížili o více než 50 procent a chceme jít příkladem.

V čem konkrétně je centrála ekologická?

To je velmi zajímavá záležitost. Má největší soustavu geotermálních čerpadel v Česku. Celkem 177 zemních vrtů hlubokých 150 metrů zajišťuje budově nejen vytápění, ale i klimatizaci. Systém je delší než 26 kilometrů a slouží také jako zásobárna energie – v létě se do vrtů uloží teplo na zimu a naopak. Proto kampus vůbec nepotřebuje klasickou kotelnu. V porovnání se standardní budovou stejné velikosti spotřebujeme pouze čtvrtinu energie.

Co dalšího děláte pro ochranu životního prostředí?

Spektrum našich aktivit v této oblasti je velice široké. Příroda si totiž s důsledky působení průmyslové výroby a podobně škodlivých vlivů lidské činnosti již sama neporadí. S její ochranou začínáme sami u sebe. Omezujeme například pracovní cesty služebními vozy, instalujeme šetrnější LED osvětlení, snižujeme množství odpadu a třídíme jej, a v centrále jsme například zrušili i jednorázové kelímky a PET lahve. Vše to vypadá jednoduše, ale v praxi to až tak snadné není, vím to i z vlastní zkušenosti. Klientům nabízíme hypotéku, díky které ušetří na pořizovacích nákladech při stavbě nízkoenergetických domů, a zelené granty, které firmám pomáhají pokrýt náklady na vstupu energetické audity při zvažování ekologicky šetrných investic.

Co v této oblasti chystáte pro letošní rok?

Plánujeme například nakoupit další elektromobily, protože spalovací motory nejsou ani energeticky efektivní a ani ekologické. Ze stejného důvodu budeme i letos pokračovat v rozvíjení ekologických projektů v programu ČSOB pomáhá regionům. V rámci šetření s elektrickou energií také omezíme noční svícení v pobočkách a máme nachystáno mnoho dalších projektů.

Proč do společenské odpovědnosti investujete?

Lidem vně i uvnitř firem záleží na tom, zda se firmy chovají eticky a zda jsou ochotny pomáhat ostatním. Stále ve větší míře chtějí služby a zboží jen od těch, kterým osud této planety není lhostejný. Pro nás se ale odpovědnost a udržitelnost stává součástí všeho, co děláme. Jde nám o systémovou změnu, chceme přispět k tomu, aby se u nás lidem žilo lépe.