„Před časem jsem začala po práci pociťovat úbytek energie, byla jsem doslova vyšťavená jak citrón. Pak se přidala nevolnost,“ popisuje Vlaďka. „Z počátku jsem si toho nevšímala, ale pak jsem si uvědomila, že obtíže se objevují po té, co ode mě odchází zdravotníci a pedagogové. Tedy nejdříve a nejvíce proočkovaná skupina,“ pokračuje. Později provedla pár „experimentů“, kdy trávila čas mezi naočkovanými a jindy neočkovanými skupinami a dospěla k názoru, že jí kontakt s vakcinovanou skupinou nedělá dobře.

„Masáže jsou kontaktní práce, dochází k nějakému přenosu energie. Proto jsem dospěla k rozhodnutí, že se s nabodanými klienty rozloučím,“ popisuje severočeská masérka. Postupně navíc omezila i kontakty s dalšími očkovanými lidmi. „Přišla jsem v podstatě o polovinu klientely. Ale nelituji toho, je to mé rozhodnutí, které ochotně každému vysvětlím,“ dodává. To, zda kromě subjektivního pocitu únavy čerpá informace o očkování na nějakém internetovém serveru, včetně těch tzv. dezinformačních, nechce komentovat.

I lékaři věří fake news

Případů, kdy poskytovatelé různých odmítají obsluhovat naočkované klienty, se v tuzemsku zatím příliš neobjevují. Najdou se však i veřejná prohlášení lékařů, kteří odrazují své pacienty. Podle České lékařské komory někteří z nich uvěřili fake news či hoaxům o škodlivosti vakcinace. „Jedná se ale skutečně jen o jednotky. Česká lékařská komora jednoznačně za očkováním stojí a pacientům ho doporučuje. Je jedinou možností, jak epidemii definitivně zvládnout.

Důvěru lékařů v očkování dokládají i statistiky, více než 87 procent z nich je plně naočkovaných. Další na očkování čekají, protože ho dosud nemohli absolvovat z důvodu zdravotních komplikací, nikoli proto, že by ho z principu odmítali,“ shrnuje lékař a zároveň mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.

Komora podle něj dosud žádnou stížnost na odepření péče kvůli absolvování očkování a osobnímu názoru lékaře neřešila. Pokud by se tak stalo, musel by lékař počítat s následky. „Odepření ošetření v akutním stavu je v rozporu s právem. V případě, že by se jednalo o odmítnutí péče neakutní, byla by to věc, kterou by komora řešila,“ poznamenává Sojka.

Právní rozpor

Někteří klienti masérky Vlaďky S. se ale cítí být diskriminovaní a na sociálních sítích si kladou otázku, zda její konání není v rozporu se zákonem. Stejnou otázku si kladou ale i ti, kteří se očkování vyhýbají a vnímají diskriminaci z opačné strany. I proto se už několikrát dostaly stížnosti na stůl i ombudsmanovi. Obě skupiny ale narazily na mezeru v zákoně.

„Diskriminaci lze chápat jako méně příznivé zacházení s lidmi na základě některého z důvodů konkrétně vymezených zákonem a to jsou rasa, etnický původ, pohlaví, věk, zdravotní postižení, sexuální orientace, víra, náboženské vyznání, světový názor, případně státní příslušnost,“ vysvětluje mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.

„V případech, s nimiž se na nás lidé obrátili, jsme došli závěru, že není dán důvod podle antidiskriminačního zákona – skutečnost zda člověk má nebo nemá očkování, totiž v zákoně jako možný důvod diskriminace uvedena není,“ doplňuje mluvčí.