„V roce 1992 měla většina dnešních podnikatelů, kteří pracují a něco tvoří, jen nulovou představu o tom, čemu se říká podnikatelský záměr. Kdo tvrdí něco jiného, je buď výjimečný, měl jiné vstupní podmínky, nebo si vymýšlí. Čas ukázal, že po prvních úspěších přichází potřeba absolutního podřízení se nárokům firmy,“ řekl jednatel společnosti Antonín Steinbauer.

Nároky na obaly a přepravu rostou

To, co dnes firma vyrábí, dodává a exportuje, jsou obalové prostředky, které chrání výrobky při jejich transportu k zákazníkovi a jsou velmi důležitou součástí logistického řetězce. Nároky na jejich kvalitu rostou s požadavky na ochranu a manipulaci transportovaných výrobků, rychlost přepravy a na cílové destinace.

Tento podnikatelský záměr se prolíná celou třicetiletou historií firmy a po prvních letech vedl k masivnímu rozvoji, od nákupu vlastního areálu, jeho postupného budování až po současný stav výrobních technologií. Firma je vybavena špičkovými CNC stroji pro vlastní výrobu obalů, dostatečným zázemím ve vlastním areálu a zásobami pro okamžitou reakci na potřeby zákazníků.

„Náš tým, čítající zhruba osmdesát pracovníků, tvoří technici, balicí specialisté, externí a interní výrobní a balicí týmy a specialisté, kteří se zabývají vývojem obalů. Dnes je cenová nabídka, termín, objem a kvalita samozřejmostí, proto od nás zákazník dostane navíc nápad, řešení, návrh, vzorek, a teprve poté se rozhodne, zda jsme pro něho ten správný partner. U náročnějších a technicky složitějších obalů máme vždy velkou šanci zakázku získat,“ přiblížil dále Antonín Steinbauer.

Co se výrobků týče, jedná se dle jeho slov o technické obaly, přepravní podlahy a veškeré konstrukce ze dřeva a aglomerovaných desek.

„Dodáváme také kartonáže s pěnovými výstelkami a bariérové obaly. Rozsah je opravdu veliký a nelze jej celý jmenovat. Co je ovšem naší specializací, jsou obaly s vysokou přidanou hodnotou. Tyto obaly pak chrání například umělecká díla, hudební nástroje, zvukovou techniku, přesné měřicí přístroje, díly pro letecký, potravinářský průmysl a další,“ vysvětlil Steinbauer.

K třicetiletému výročí, které firma letos slaví, si udělali radost tím, že zde po všech investicích, směřujících k uspokojení zákazníků a výrobních potřeb, vybudovali novou správní budovu s pracovním prostředím podle dnešních standardů.

S problémy je třeba si umět poradit

„Za třicet let existence firmy se podmínky pro podnikání naprosto změnily. V současné době se k tomu přidaly velmi složité externí podmínky. Nemá cenu si stěžovat, protože jenom ten, kdo si umí poradit, může být úspěšný. Největším záměrem firmy je trvalý rozvoj, samostatnost a přechod zodpovědnosti na další generaci. Je to proces, který již začal, a věřím, že se podaří jej úspěšně zvládnout. Rychlost rozvoje nových technologií, materiálů a požadavků trhu tuto generační obměnu přímo podmiňuje,“ zdůraznil ještě jednatel společnosti.