Loni byl trh se dřevem nejen v Česku přesycený. Cena dřeva výrazně klesla už předloni a v roce 2020 pád cen pokračoval. Jak tuto situaci na trhu vnímáte vy jako významný zpracovatel?

Pokračující kůrovcová kalamita nejen v Česku, ale i v Německu a Rakousku dále přinášela přetlak na trhu se smrkovou kulatinou i vlákninou. Obrovská obava z vlivu koronavirové krize na trh s řezivem a konečnými produkty se naštěstí v plné míře nenaplnila, ale byl to rozhodně rok plný překvapení a zvratů, protože nikdo nebyl schopen vývoj správně odhadnout. Na druhou stranu můžeme rok 2020 označit jako klimaticky normálnější s dostatkem srážek, což rozhodně přispělo ke zlepšení stavu lesních porostů v Česku. Zásadní obrat na trhu s pilařskou kulatinou nastal na přelomu roku 2020 a 2021. Masivní export smrkové kulatiny i fungující trhy s řezivem se projevují v rostoucích cenách i poptávce. Spolu s chladným jarem je to jeden ze základních předpokladů pro zmírnění dopadů kůrovce pro naše lesy.

V portfoliu máte řadu produktů ze dřeva. Co je vaším hlavním výrobním artiklem?

Hlavním výrobním produktem v našich závodech v Plané a ve Ždírci je boční a středové řezivo. Boční řezivo nejčastěji zůstává v surovém stavu a své uplatnění nachází jako střešní latě, prkna či řezivo na výrobu palet. V budoucnu díky nově budovanému závodu na výrobu dřevěných, tzv. CLT panelů ve Ždírci nad Doubravou budeme poměrnou část bočního řeziva dále zpracovávat, a dávat tak našim výrobkům maximální přidanou hodnotu přímo ve výrobě.

Největší objem středového řeziva se zpracuje v našem výrobním závodě při výrobě hoblovaných lepených trámů a nosníků.

Sehnat kvalitní personál do pohostinství není v pocovidové době jednoduché.
Zpátky do nejistoty? Pohostinská zařízení marně shánějí zaměstnance

Dodáváte především na domácí trh, anebo jdou vaše produkty určeny na export? Přibližně v jakém poměru?

Česká republika je pro naše dva provozy, v Plané u Mariánských lázní a ve Ždírci nad Doubravou, podstatným a stále rostoucím trhem. Více než 40 % naší produkce zůstává na tuzemském trhu, který vítá kvalitu a stabilitu našich dodávek. Přibližně polovina putuje třeba do Německa, Polska, Itálie nebo do zámoří včetně Austrálie.

Investice za dvě miliardy vytvoří nová pracovní místa a miliardové obraty ročně

Loni v září jste oznámili stavbu nové linky za přibližně dvě miliardy korun. Co si od investice slibujete?

Jedná se o největší investici společnosti Stora Enso v Česku za celou dobu její působnosti u nás a jednu z největších investic v celém domácím dřevozpracujícím průmyslu za poslední roky. Linka na výrobu dřevených, tzv. CLT panelů je v rámci koncernu čtvrtá v pořadí. Díky tomuto projektu, který bude dokončen ve třetím kvartálu 2022, budeme moci nabídnout práci 110 novým kolegům. Očekáváme, že investice vytvoří při využití plné kapacity roční obrat v hodnotě asi 70 milionů EUR.

Co můžete poodkrýt z dalších plánů v ČR?

V letošním roce budeme najíždět na nepřetržitý provoz u linky na výrobu lepených konstrukčních nosníků. Tato linka je umístěna v našem závodě ve Ždírci. Dlouhodobě patříme k největším výrobcům v Evropě u tohoto výrobku a tímto krokem naši pozici upevníme.

Chceme udržet svoji pozici významného výrobce dřevěných peletek. Ekologické palivo vyrobené z obnovitelného zdroje, pilin, je stále populárnější nejen pro velkoodběratele, ale i pro maloobchod a domácnosti. V Česku patříme mezi tři největší výrobce.

Vaše společnost, která má centrálu ve Finsku a je na burzách v Helsinkách a Stockholmu, spolupracuje v Česku mimo jiné s ABB. Ta má částečně kořeny rovněž ve Skandinávii. Sbližuje vás severská kultura, anebo máte další důvody ke spolupráci v Česku? 

Severská kultura je pevně vtisknuta do podstaty obou společností, byť působíme v jiných odvětvích. Společná témata, jako je udržitelnost a odpovědný přistup k životnímu prostředí, nám umožňují přirozeně spolupracovat. Společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec a Planá spojuje s ABB asi dvacetiletá spolupráce v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Ve Stoře Enso používáme výrobky společnosti ABB v podobě frekvenčních měničů, rozvaděčových skříní, nízkonapěťových, vysokonapěťových a bezpečnostních elektrotechnických prvků, z nichž mnohé ABB vyrábí tady v Česku Do budoucna zvažujeme i spolupráci v oblasti robotiky.

ABB stejně jako Stora Enso klade ve své strategii klíčový důraz na udržitelnost. Jsou to také energetické úspory a participace v odvětví obnovitelných zdrojů, co vás spojuje? 

Ano, zde se náš přístup k udržitelnosti zcela ztotožňuje s přístupem ABB. Bezpečnost, udržitelnost a inovace jsou zcela klíčové pro naše podnikání.

Udržitelnost pro společnost Stora Enso znamená provádět konkrétní činnosti, jejichž prostřednictvím dokážeme naplnit svůj záměr: Dělat dobré věci pro lidi a planetu. Nahradit fosilní materiály obnovitelnými řešeními. Do všech oblastí udržitelnosti jsme také integrovali lidská práva.

VEMAT-CZ v Branticích vyrábí široký sortiment šňůr a gumiček. V době pandemie zde linka chrlila pruženky do respirátorů. Doplňkovým sortimentem jsou pomůcky pro včelaře.
Zakladatel textilky z Brantic: Češi zpřísnili pravidla sami a svedli to na EU

A poslední, v dnešní době již obligátní otázka: jak se vaše společnost vypořádává s epidemií SARS-cov-2, a to jak v Česku, tak celosvětově? 

Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců je pro nás vždy na prvním místě. Stora Enso jakožto mezinárodní společnost s přibližně 25 000 zaměstnanci se snaží zabránit šíření viru v maximální možné míře, a to hned od počátku vypuknutí pandemie. Již v březnu 2020 jsme podnikli včasná a náročná opatření. Všichni naši zaměstnanci, kteří mají možnost pracovat tzv. na home office, pracují ze své „domácí kanceláře“. Využíváme v maximální možné míře moderních technologií a veškeré schůzky probíhají online, a to jak s interními kolegy, tak s externími partnery. Žádné služební cesty, byť tuzemského či zahraničního charakteru, nejsou povoleny. Zaměstnanci z výroby, kteří možnost práce z domu nemají, dodržují pravidla a nařízení, která určují buď místní úřady či společnost jako taková. Že naše opatření zafungovala, potvrzuje i fakt, že většina potvrzených případů mezi zaměstnanci Stora Enso byla spojena s infekcí zachycenou mimo naše pracoviště.