Pane řediteli, jaké výzvy z vašeho pohledu stojí před zemědělci budoucích let? A mají české podmínky nějaké specifikum, které musí domácí zemědělci řešit?

V současné době je jedním z největších problémů nedostatek pracovníků, zejména v živočišné výrobě. Proto je hlavní výzvou lidi v zemědělství udržet, a samozřejmě nabírat nové. Zemědělství je ve všech civilizovaných zemích respektovaný obor, který zajišťuje obživu země, dodává klíčové suroviny, je součástí života venkova a celých regionů, a proto si ho všichni váží. V Česku tomu tak není, což mě mrzí. To je bohužel jedno z našich domácích specifik.

Zdroj: DENÍKNedostatek pracovních kapacit a zájemců o práci v zemědělství tedy nevěští moc jistou budoucnost?

Proto jsme se zapojili do soutěže Mladý zemědělec a rozhodně podporujeme podobné iniciativy. Potřebujeme prolomit zažité stereotypní pohledy vybudované filmy jako Vesničko má středisková nebo Slunce, seno, jahody, odkud většina lidí zná zemědělství. Na tohle prosím zapomeňte! U nás máme moderní pracoviště s příjemným čistým zázemím pro zaměstnance, které práce baví, rozvíjejí se v ní odborně i osobnostně, a my je v tom podporujeme.

Jako partner soutěže tedy cílíte na nahrazení chybného obrazu zemědělství v očích veřejnosti vizí zemědělce jako pracovníka oboru budoucnosti, atraktivního pro nastupující mladou generaci?

Zemědělství je moderní atraktivní obor. Stroje, které používáme, jsou stejně vyspělé jako v jiných odvětvích. Pokud si sednete do moderního traktoru nebo kombajnu, budete si připadat jako v autě vyšší kategorie prošpikovaném digitálními technologiemi a monitory. Mladá generace se zajímá o technologie, a my chceme tento její zájem rozvíjet v kombinaci s tradičním odvětvím, které má respekt k řemeslu, půdě a krajině.

Petr Coufal je zodpovědný za chov prasat v celé skupině AGROFERT a vede i biofarmu Farma Boroví
Zvíře chované v lepších podmínkách má spokojenější život, ale i kvalitnější maso

Které kroky je tedy žádoucí pro zajištění dostatečné obslužnosti zemědělských provozů a produkce, i pro přípravu zejména mladých nástupců podnikat?

Předně je třeba mladé motivovat, posilovat prestiž našeho oboru a vážit si ho. Je nezbytné se zaměřit na zlepšení obecného systému vzdělávání. V dnešní době se na středních i vysokých školách více specializují na zájmové chovy nebo welfare, ale nepřipravují odborníky komplexně na samotný chov zvířat. Navíc zemědělství je pro mladé lidi neatraktivní, hlavně z důvodu časové náročnosti. V neposlední řadě ani mediální prezentace obrazu zemědělství a přístup politické reprezentace nedělají oboru dobrou službu. Příkladem je třeba taková diskuse o potravinové soběstačnosti. Ta není o tom, jestli se sem bude nebo nebude něco dovážet. To, že i za nejtěžšího covidu jsme měli v obchodech běžně základní potraviny, je jen díky lokální produkci. Jestli se navíc máme chovat udržitelně a neprohlubovat uhlíkovou stopu, jak jinak toho dosáhnout, než tím, že plodiny, které zde dokážeme kvalitně vypěstovat, nebudeme vozit přes půl Evropy. To platí o všech produktech.

Vaše společnost má široké portfolio produkce, od rostlinné po živočišnou. Je pro naši krajinu a zemi perspektivnější rostlinná, nebo živočišná výroba?

Pro udržitelné a kvalitní zemědělství je důležité obojí, kombinace rostlinné i živočišné výroby. Živočišná výroba není spojená jen s produkcí masa, tedy zda maso jíme nebo nejíme. Produkuje například i mléko a mimo jiné také přírodní hnojiva. Navíc podniky s živočišnou výrobou mají pochopitelně i širší osevní postup v rostlinné výrobě, kdy je nutné zajistit pro zvířata dostatečnou krmivovou základnu. Tlačit na ekologii, a zároveň bojovat proti živočišné výrobě, jde proti logice.

Zaměřujete se tematicky i na problematiku změny klimatu a sucha v krajině. Jaké inovace zavádíte? A pozorujete pozitivní výsledky opatření?

Naše společnost AGRO Jevišovice, a.s., spolu s dceřinými společnostmi hospodaří na celkové výměře cca 9500 hektarů, z toho je 680 hektarů v režimu ekologického zemědělství. Pozemky, na kterých hospodaříme, se nachází v příhraničním regionu jižní Moravy od kukuřičné výrobní oblasti až po bramborářskou. Převážná většina pozemků se nachází v klimatických podmínkách s podprůměrným množstvím srážek a častějšími přísušky obzvlášť v jarních měsících. Naučili jsme se proto odpovědně hospodařit s vodou, změnili jsme osevní postupy tak, aby odpovídaly klimatické situaci a byly šetrné ke krajině.

Zdeněk Horák. S respektem ke skutečným hodnotám země a krajiny se zemědělci neobejdou.
Musíme usilovat o zvyšování společenské prestiže zemědělství jako živitele lidí

Čeká v tomto ohledu českou krajinu a její obhospodařování změna v přístupu?

Vedle již zmiňovaných opatření souvisejících s hospodařením s vodou a moderními osevními postupy je to i o používání nejmodernějších technologií v oblasti mechanizace či GPS technologií, které nám pomáhají efektivně aplikovat přípravky na ochranu rostlin. Významným trendem je welfare zvířat. Je prokázáno, že spokojená zvířata produkují více a kvalitněji.

V moderní době je často kladen důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie. Je tato cesta vhodná pro zemědělství a jeho provozy?

V současnosti máme v horizontu čtyř let plán na výstavbu nové bioplynové stanice, a to v návaznosti na dokončení celkové modernizace chovu skotu. S instalací FVE jsme čekali, protože nebyla kapacita na připojení. Nyní už probíhají přípravné práce. Nové stavby na středisku s instalací počítají a jsou již i takto dimenzované. Jedním z našich cílů, které sledujeme, je právě i energetická soběstačnost farem.