Co je vlastně v tomto případě "normální"?

Tato otázka je nepodstatná až do určitého momentu. Upřímnost se někdy nevyplácí, pro někoho už dva partneři mohou být moc, jinému nevadí ani dvacet. Pravda ohledně sexuální historie však může být životně důležitá. Pro ty, kteří zanedbávají používání ochrany během sexuálních hrátek, se vyšší počet partnerů může promítnout do vyššího rizika pohlavně přenosných nemocí. HIV, kapavka, syfilis nebo třeba jen méně závažné ale velmi nepříjemné a snadno léčitelné mykózy jsou strašákem, který otráví nejen život, ale jakýkoliv vztah.

Velký britský internetový prodejce kosmetiky Superdrug nechal provést rozsáhlou studii na 2000 účastnících ze Spojených států a Evropy. Výsledky jsou opravdu pozoruhodné. Otázky se týkaly nejen počtu sexuálních partnerů. Zaměřily se na pocity respondentů ohledně tohoto citlivého tématu. Kdo s největší pravděpodobností lže o své sexuální historii? Kdy lidé věří, že je nejlepší čas partnerovi prozradit svou sexuální minulost? Jaký počet partnerů vnímají lidé jako ideální? Kdo se s největší pravděpodobností rozejde na základě sexuální historie? A jak do toho všeho zapadají pohlavní nemoci?

Návrat k sexu po porodu chce čas
Ne, ještě nic nebude. Návrat k sexu po porodu chce čas

Když se mluví o počtu předchozích sexuálních partnerů, lidé mají tři možnosti: říct pravdu, zvýšit, nebo snížit číslo. Většina obou pohlaví asi dost překvapivě uvedla, že vždy říkají pravdu. Jen 18% mužů uvedlo, že tvrdí více partnerů, než měli, zatímco pouze 8% žen učinilo totéž. Na druhou stranu 18% žen uvedlo, že prozradily nižší počet partnerů ve srovnání s pouze 13% mužů. Je možné, že muži a ženy mění svá příslušná čísla, protože jsou ovlivněni určitými zastaralými představami – například, že žena s rozsáhlou sexuální minulostí může být považována za promiskuitní, nebo že muž s vysokým počtem partnerek se jeví jako mužnější a sexuálně zdatnější.

Snad nejpodstatnější částí studie byl ideální počet sexuálních partnerů. Je zajímavé, že muži a ženy se na čísle shodli – 7,5 u žen a 7,6 u mužů. Na druhé straně za promiskuitní považují ženy muže s 15,2 partnerkami a muži ženu s 14 partnery. Na druhém konci spektra muži věří, že 2,3 partnera je příliš konzervativní, zatímco ženy si myslí, že 1,9 je už příliš málo.

Říct skutečné číslo? Případně kdy s pravdou ven? Vzhledem ke zdravotním rizikům existuje jednoznačné doporučení – chránit se. Jak však vztah pokračuje, upřímnost alespoň do jisté míry je na místě. Stačí mít sex bez kondomu jen jednou, aby člověk dostal pohlavně přenosnou chorobu. Ta se navíc nemusí projevit hned. Účastníci průzkumu uvedli shodně jeden až čtyři měsíce. Jak to tedy je? I přes tento průzkum a jeho výsledky je nutné si uvědomit, že neexistuje recept na to, kdy je ve vztahu vhodné něco odhalit. Upřímnost však rozhodně vztah na pevných základech nezničí.

Pavlína Nebeská