Královna matka

Pojem královna matka je známý nejen v Britském království, ne každý ale zná osud jeho nositelky. Šlo o výjimečnou ženu, která se do historie zapsala už jenom tím, že se dožila 101 let, a tím se stala nejdéle žijícím členem britské královské rodiny. Narodila se ve Skotsku jako Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyonová 4. srpna roku 1900 a její předkové byli hrabata ze Strathmoru a Kinghornu.

Princ William a vévodkyně Kate navštívili Nemocnici Královny Alžběty.
William na pivu, Kate u sázení kytek. Královský pár nezahálí ani v létě

Elizabeth ale nebyla žádné rozmazlené dítko. Za první světové války pracovala jako zdravotní sestra v lazaretu, kde ošetřovala raněné vojáky, a nedlouho po válce vedla skautský oddíl. V roce 1923 si vzala Alberta, vévodu z Yorku, díky kterému se později stala královnou. Stalo se to nečekaně. Albertův bratr, král Eduard VIII., se v roce 1936 vzdal trůnu kvůli rozvedené Američance Wallis Simpsonové, kterou pojal za svou choť. Nesmělý Albert, který při projevech na veřejnosti koktal (později byl podle jeho příběhu natočen film Králova řeč), se tak stal králem Jiřím VI. a jeho žena královnou Alžbětou.

To už měla královna dvě dcery – desetiletou Alžbětu (současnou královnu Alžbětu II.) a o čtyři roky mladší Margaret. Svého muže Alžběta bohužel přežila téměř o půl století, zemřel v roce 1952. Od té doby byla známa jako královna matka, která stála po boku své dcery a měla velký vliv na dění u dvora. Když se jí něco nelíbilo, nerozpakovala se to dát najevo.

Dcera královny matky Alžběta II.

Měla výhrady i proti svému zeti princi Philipovi a také se jí nelíbilo, když její vnuk princ Charles veřejně řešil své soukromé záležitosti s manželkou Dianou. Královna matka ovšem nebyla přísná moralistka. Sama si dovedla užívat života. Fakt, že milovala džin a dostihy, hovoří za vše. Zemřela milována celou Británií 30. března 2002.

Řeholnice Matka Tereza

Matka Tereza se narodila o deset let později než královna matka, stalo se to 26. srpna 1910 v dnešním Skopje. Zajímavé je, že toto město v době jejího narození patřilo k Osmanské říši, později náleželo Srbsku, ještě později Jugoslávii a dnes je to metropole Severní Makedonie. Společné s britskou panovnicí měla matka Tereza nejen přízvisko matka, ale i humanitární sklony, kterým zasvětila celý život.

Mimochodem jméno Tereza přijala až v roce 1929 v Indii, kam odjela pomáhat chudým, do té doby byla známá pod svým poněkud krkolomně znějícím rodným jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu. Když působila na misijní škole v Kalkatě anebo zakládala řád Misionářek milosrdenství, indickou císařovnou nebyl nikdo jiný než královna Alžběta.

Matka Tereza hovoří v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně 10. listopadu 1984
Matku Terezu v Česku sledovala StB. Akci rozjela pod krycím názvem "Eva"

Ačkoli matka Tereza za svého života čelila kritice za odmítání potratů, obdržela v roce 1979 Nobelovu cenu míru. A ani skandály, které vznikly kvůli filmu Matka Tereza: Anděl z pekla a kvůli špatným podmínkám v nemocnici spravované její kongregací, nezabránily jejímu posmrtnému svatořečení v roce 2016.

Když v roce 1997 zemřela, byl v Indii vyhlášen státní smutek. Území dnešního Česka matka Tereza oficiálně navštívila dvakrát – poprvé v roce 1984 na pozvání kardinála Tomáška Prahu a Brno a v roce 1990 ji k nám pozval Václav Havel. Shodou okolností jeho jméno nese letiště v Praze a po matce Tereze se jmenuje albánské mezinárodní letiště nedaleko Tirany.