KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kdo může o tyto kotlíkové dotace žádat?
Domácnosti, které v roce 2020 měly čistý příjem nižší než 14 242 koruny na osobu a měsíc, anebo domácnosti obydlené pouze důchodci se starobním důchodem. Žadatel musí být vlastníkem anebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, o jehož vytápění se jedná.

Zdroj: DeníkCo vše najdete ve speciálu Deníku?
· Jak dobře najít dodavatele energií a jak neudělat chybu v nové smlouvě
· Co radí specialista na energie
· Příběhy obyčejných lidí, kteří naletěli Bohemia Energy
· Kde v domě či bytě ušetřit za energie
· Jak na zateplování a zelenou úsporám
· Jsou kamna řešením? A co pevná paliva?
· Jak neprojíst výplatu
· Jak si poradit s hypotékou nebo úvěrem
· Proč chyběl adBlue, jak si poradil s drahou dopravou
· Zdražování v historii a trochu nevážně
· Rozhovor: Kdy to všechno skončí aneb světlo na konci tunelu

Na co lze získat podporu?
Na nový kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo elektrická a plynová tepelná čerpadla, jimiž nahradí původní zastaralý kotel 1. nebo 2. emisní třídy.

Kde mohou zájemci žádat?
Od začátku roku 2022 na krajském úřadě, kde se jim dostane i odborného poradenství.

V roce 2022 začne platit zákaz starých neekologických kotlů
Uhlí, nebo dřevo? Hlavní je vyměnit topeniště za moderní

Co je třeba doložit k žádosti?
Kromě formuláře žádosti je třeba předložit doklad o tom, že původní zdroj tepla nesplňoval nové předpisy, doklad o vlastnickém vztahu k nemovitosti a fotodokumentaci dosavadního kotle a komínu.

Co je třeba doložit po výměně kotle?
Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla, doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, protokol o revizi spalinové cesty, zprávu o montáži, potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle a účetní doklady.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Kdo o ni může žádat?
Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co lze dostat podporu a v jaké výši?
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. či 2. emisní třídy, krbu či krbových kamen nebo elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Žadatel může dostat až 50 procent výdajů.

Výše maximálního příspěvku
Najdete v přiložené infografice

Jak na dotace, kotle a zelenou úsporámJak na dotace, kotle a zelenou úsporámZdroj: Jiří Janda

Co je potřeba doložit k žádosti?
Formulář žádosti o podporu, doklad o kontrole technického stavu původního zdroje tepla a o tom, že jej bylo třeba vyměnit, doklady o vlastnickém vztahu k nemovitosti a fotodokumentace dosavadního zdroje tepla a komínu.

Co je potřeba doložit po výměně?
Účetní doklady, fotodokumentaci nového zdroje tepla, doklad o jeho instalaci a uvedení do provozu.  Dále také protokol o revizi spalinové cesty, o jejím čištění a kontrole, zprávu o montáži a potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.