V desítkách případů podle něj odmítavý postoj k základně potvrdila i zastupitelstva obcí.

Názvy obcí ale zveřejnit nechce. „Za názorem stojí 34 obcí z Ligy starostů. Ostatní vám klidně ukážu doma v počítači, ale zveřejňovat je nebudu. Obávám se totiž kádrování a pronásledování mých kolegů,“ řekl Neoral s odkazem na rozhovor vládního mluvčího pro radar Tomáše Klvani pro Rádio Impuls ze 12. září. Ten totiž v pořadu Impulsy Václava Moravce uvedl, že je třeba informovat o tom, co jsou ti aktivisté a někteří starostové zač.

Signatáři v dopise odmítají, že by jejich postoj byl projevem antiamerikanismu, levicového či dokonce komunistického smýšlení. „Jsme zneklidněni způsobem, jakým bylo až dosud s námi o zmíněném radaru jednáno. Naprosto katastrofální úroveň komunikace vládních politiků směrem k veřejnosti, amatérismus a lži o radaru vyvolávají nejhlubší obavy u více než dvou třetin obyvatel,“ uvádějí.

Právě včera ale agentury uvedly, že podle aktuálního průzkumu STEM, objednaného Tomášem Klvaňou, je polovina lidí ochotna svůj odmítavý názor změnit, pokud bude mít o základně dost informací a argumentů. Podle průzkumu mají odpůrci většinou negativní vztah kUSAaNATOa naopak.