Námět pro svůj druhý autorský film našel Marko Škop v současné slovenské realitě. Mezi gastarbeitery, kteří tráví kvůli lepšímu výdělku dlouhé týdny v zahraničí a po návratu domů často zjišťují, že se rodině odcizili. A obtížně hledají ztracená pouta k bližním.

Žádní skauti

Hrdina Škopova filmu Milan je postaven před fakt, že se jeho syn stal v otcově nepřítomnosti členem polovojenské mládežnické organizace. Tady neplatí skautské či jiné mravní zásady, nýbrž šikana, agrese a zbraně. Pro křehčí chlapecké povahy, jimž není brutalita a potřeba moci nad druhými vlastní, je to peklo. Pravidlo zní: Jsi buď s námi, nebo proti nám. Ne každý tomu dokáže čelit. A od šikany bývá kousek k tragédii.

Zahajovací snímek A co třeba Adolf?
Prokletí jmen, melancholické holky a Vinnetou. Startuje Das Filmfest

Jakkoli může příběh vyhlížet akčně, jde o sevřený film, v němž autor vypráví o vztazích a nemilosrdné štvanici. O tom, jak těžké je hájit mravní zásady před dětmi, když normou místních poměrů jsou prospěchářské vazby mezi mafiány a domnělými zastánci pořádku, nacionalisticky smýšlejícího faráře nevyjímaje.

Suverénní vypravěč

Už svým hraným debutem Eva Nová (2015) dokumentarista Škop prokázal, že má cit pro nosná témata. Také dobrý postřeh a schopnost napsat životné charaktery. K tomu mu bezesporu slouží zkušenost dokumentaristy (mj. oceněné Iné svety a Osadné), jakož i studium žurnalistiky.

Ve filmu Budiž světlo bez okolků rozkrývá bolavé vztahy na malém městě, které má do poetické dědiny ze slovenských filmů pro pamětníky na hony daleko. Podmanivá krása zimních scenérií je v nelítostném kontrastu s krutými poměry, jimž se buď musíte přizpůsobit, nebo sbalit kufry.

Thriller Amnestie z dílny Jonáše Karáska
Depeche Mode pro českou Amnestii

Místy je, pravda, tvůrce trochu doslovný, patos se ale nekoná. Marko Škop ví díky pečlivému mapování terénu a množství rozhovorů, jež filmu předcházely, zatraceně dobře, o čem vypráví. Své krajany ani slovenskou společnost s jejími rozpory a pro-jevy pravicového extremismu vskutku nešetří.

Jak se také dobrat naděje a klidné pospolitosti, když k automatické výbavě otců tu patří samopal a na Silvestra střílí pánská část rodiny včetně školáků aspoň do vzduchu. A když xenofobie vítězí nad soucitem k bližnímu.

Herci slouží režijnímu plánu na hraně dokumentarismu, není tu slabý článek. Od Milana Ondríka alias Milana až po Františka Beleše v roli jeho staršího syna.

Nezbývá než přát slovenskému adeptu na Oscara hodně štěstí.

Hodnocení Deníku: 80 procent