Podle návrhu zákona, který poplatky řeší, je lékař vždy povinnen poplatek od pacienta vybrat. Kdyby tuto povinnost neplnil "opakovaně a soustavně", může mu zdravotní pojišťovna uložit pokutu.

Její maximální výše dostahuje padesáti tisíc korun. Peníze vybrané na těchto pokutách budou patřit pouze pojišťovně.

"Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušenjí nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo," stojí ve vládním materiálu.

Rath: Hrozí, že to pacienti zneužijí

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek chce pokutami lékaře donutit, aby regulační poplatky vybírali. Bývalý šéf resortu zdravotnictví David Rath a prezident České lékařské komory Milan Kubek protestují.

Rath se domnívá, že by odstavce, který právě vybírání poplatků upravuje, mohli zneužít pacienti proti svému lékaři. "Řekli by, že nemají peníze a po odchodu sepsali stížnost, že lékař poplatek nevybírá," řekl novinářům Rath.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt se neobává, že by se něco takévho mohlo stát.

"My jsme přesvědčeni o tom, že to samo o sobě problém nepředstavuje. Je to vázáno na opakování a pojišťovna pouze může, ale nemusí pokutu uložit," říká Cikrt.

Regulační poplatky zavedly i jiné země a právě na jejich zkušenosti se ministerský mluvčí spoléhá. "Není důvod, proč by to v České republice fungovalo jinak než ve většině zemí EU, kde také zavedli regulační poplatky," myslí si Julínkův mluvčí.

30 korun za recept, 90 korun za pohotovost

Vládní reforma veřejných rozpočtů ve své zdravotnické části počítá s tím, že by poplatek ve výši 30 korun musel zaplatit každý pacient, který navštíví praktického lékaře, pediatra, zubaře, gynekologa, ambulantního specialistu, klinického psychologa a logopeda.

Kromě toho se stejný regulační poplatek podle návrhu vztahuje i na každou položku na receptu. Za každý den strávený v nemocnici, lázních, dětské léčebně či ozdravovně musí klient ze své peněženky vydat šedesát korun, devadesát korun má stát ošetření na pohotovosti a lékařské službě první pomoci, pokud nedojde k hospitalizaci.

Od placení poplatků budou osvobozeni ti, kteří jsou v ochranném léčení nařízeném soudem, pacienti s infekčním onemocněním a lidé v hmotné nouzi. Poplatek nebudou lékaři vybírat ani v případě dlouhodobého sledování vážných a chronických pacientů, při preventivních prohlídkách, hemodialýze, odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně.