Paní Marie se narodila 20. srpna 1920 a dle jejího receptu na dlouhý život stačí být akční, pracovitý, mít zájem o veřejné dění, překonat všechny životní krize a mít smysl pro humor.

Paní Maruška je ze tří sourozenců a narodila se jako nejstarší, oba sourozence přežila, stejně jako svého prvního manžela, který zemřel v koncentračním táboře a svého syna Pavla. Se svým druhým manželem vychovali dvě děti, postavili rodinný domek, a pomáhali i s výchovou čtyř vnoučat. V současné době se rodiny rozrostly o další 4 pravnoučata a 2 prapravnuky.

Vitální seniorka celý život pracovala v továrně, věnovala se ručním pracím, zahrádce, vnoučatům a měla zájem o dění v obci. V důchodu pracovala ve škole v Tiché, kde připravovala dětem svačinky. Časem se musela Marie vyrovnat také se smrtí druhého manžela. Dodnes ji navštěvují její sousedky, spolupracovníci a vzpomínají i známí. Ona sama často a ráda vzpomíná také na paní ředitelku školy v Tiché Jarku Vlčkovou.

Když Marie onemocněla a nemohla žít sama, našla si byt v Domě s pečovatelskou službou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Později, po zhoršení zdravotního stavu, začala žít v domově pro seniory Medela v Ostravici, kde ji pravidelně navštěvuje i její rodina.