Titus Krška se narodil 11. prosince 1841 v rodině třebíčského řezníka jako nejmladší z devíti dětí. Působil jako písař u c.k. hejtmanství v Třebíči, později přestoupil k okresního soudu. Právě tam poznal bídu, která postihovala oběti požárů. Oheň v té době zničil nejedno stavení, nemálo lidí tak přišlo o živobytí i střechu nad hlavou. To byl jeden z důvodů, proč se v roce 1868 Titus Krška pokusil založit třebíčský česko-německý hasičský sbor.

Narazil ovšem na nepochopení ze strany místních obyvatel. Když pak o dva roky později odešel z Třebíče do Velkého Meziříčí, stal se sbor výhradně německým. Snahy Velkého Meziříčí o založení sboru dobrovolných hasičů se datují již do roku 1863, tehdy ale nebylo městské radě c.k. místodržitelstvím vyhověno. Podruhé se město pokusilo o založení spolku hasičů v roce 1868, ten ale pod hlavičkou Tělocvičné hasičské jednoty Sokol neměl dlouhého trvání. Až třetí pokus, který byl nedílně spjat se jménem Tita Kršky, byl úspěšný.

Velkolepé plány

8. června 1871 svolal Titus Krška poradu příznivců hasičské myšlenky do hostince svého bratra Eduarda. Na ní byl pověřen vypracováním stanov, které byly zemským místodržitelstvím v Brně schváleny 21. července 1871. Od tohoto dne se datuje vznik Dobrovolné jednoty hasičské ve Velkém Meziříčí. Za 600 zlatých byla zakoupena dvouproudní čtyřkolová stříkačka, a za stejně vysokou částku vybudováno hasičské skladiště. Prvním požárem, u něhož velkomeziříčští hasiči zasahovali, byl požár střechy věže kostela v roce 1872.

Velkolepé plány Tita Kršky ale založením hasičského sboru nekončily. Roku 1874 přišel například s nápadem na zřízení okresní vzájemné pojišťovny. Měla sloužit členům hasičské jednoty a poskytovat pojistnou ochranu nejen proti škodám na majetku, ale i proti škodám na zdraví a životech hasičů, které by utrpěli při záchranných činnostech. C.k. ministerstvo vnitra však jeho žádost zamítlo.

Potřebu zřízení hasičské pojišťovny vysvětloval Titus Krška neustále, a to nejen ve svém spisku nazvaném O zakládání okresních pojišťoven proti ohni, ale tomuto tématu se věnoval i v dalších publikacích a také v časopise Ochrana hasičská, jehož byl vydavatelem.

Titus Krška byl mimo jiné i vynálezcem hasičské techniky. Mezi jeho objevy patří například spojky na hadice, kotvice na jejich vytahování, posunovací žebřík, ochranná maska proti kouři nebo karabina.

Založení Hasičské vzájemné pojišťovny, o kterou tolik usiloval, se bohužel nedožil. Zásah při požáru tří domů na velkomeziříčském náměstí mu podlomil zdraví natolik, že 24. října 1900 umírá. Moravské hasičstvo mu pak jako symbol své úcty a vděčnosti darovalo pomník, který byl na jeho hrobě odhalen v roce 1905.