Současná situace a nutná opatření podle něj doléhají na každého, obzvláště však mohou mít vliv na psychiku dětí a ekonomickou situaci samoživitelů.

I proto je podle předsedy Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národností menšiny Aleše Juchelky nutné plnit své rodičovské povinnosti s maximální odpovědností. „Bohužel se na mě obrací poměrně velké množství rodičů, že jejich bývalý partner současnou situaci zneužívá,“ říká poslanec za hnutí Ano Aleš Juchelka.

Zástupkyně přednosty infekčního v největším zdravotnickém zařízení v kraji Lenka Petroušová.
Lékařka ostravské infekční kliniky: S koronou je to odlidštěná „kosmická“ práce!

Někteří otcové odmítají platit výživné a stejně tak se ale najdou matky, které zabraňují kontaktu mezi otcem a dítětem. „Obojí je špatně. Dítě se nesmí stávat rukojmím a v dnešních dnech to platí obzvláště. Rozumím, že vztahy bývají často nenávratně poničené, teď by ale měly jít veškeré spory stranou a věřím, že každý se dokáže chovat solidárně,“ zdůrazňuje Juchelka.

Aktuální opatření doléhají na všechny, ale samozřejmě jsou i ohroženější skupiny obyvatel. I proto je důležité současnou situaci ještě více nekomplikovat. „Stejně jako chráníme seniory, musíme chránit i matky samoživitelky, které jsou ohroženy ekonomicky. Je to skupina, které poměrně výrazně hrozí příjmová chudoba i za běžných dnů, a pokud teď jejich expartner zneužívá současný stav a neplatí výživné, pak to pro takovou matku s dětmi může znamenat i ekonomický kolaps,“ upozorňuje Juchelka.

Dítě s rouškou - Ilustrační foto
Pořadatelé letních táborů v Moravskoslezském kraji věří, že je uskuteční

Matek samoživitelek v Česku žije zhruba 200 tisíc a v každé sedmé domácnosti se tak o děti stará samotná žena. Ohroženo příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením jich je za standardní situace více než třetina, konkrétně 35, 1 %. Současná pandemie ale tuto situaci ještě zhoršuje.

V době, kdy jsou zavřeny školy, jídelny, družiny a volnočasové aktivity jsou výrazně omezeny, je péče o dítě jiná a potřebuje nasazení obou rodičů. Rodiče se v době nouzového stavu mohou u dítěte prostřídat a ošetřovné jim bude vyplaceno podle počtu dnů, během nichž budou o dítě pečovat.

Ilustrační foto.
Znovu do lavic? Respektujme názory odborníků, říká ředitel opavské školy

Aleš Juchelka zná případy, kdy jeden či druhý z rodičů využívá oslabeného systému státní kontroly nad vykonáváním soudem uložené povinnosti střídavé péče a s odvoláním na mimořádná vládní opatření odmítá dítěti umožnit kontakt s druhým rodičem.

„Takové jednání je nepřípustné. Ano, máme nouzový stav a žijeme v mimořádném čase. Právě proto však především děti potřebují cítit pocit jistoty a stálosti. Když už jim ho nebylo možné dopřát v úplné rodině, nesmí jim to být upíráno ve vztahu k otci či matce, protože právě rodiče jsou povětšinou jedinými pevnými kotvami v jejich životě, který teď ztratil svůj každodenní rytmus, kontakt s kamarády či spolužáky,“ dodal Aleš Juchelka.