Archeologové na místě získali doklady o intenzivním osídlení mnoha kultur z pravěku. „Osídlení tu bylo plynule od pozdní doby kamenné až do starší doby bronzové,“ popsal Marek Půlpán z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech. Z nálezů vyzdvihl pohřebiště z kultury se šňůrovou keramikou z let 2800 až 2500 před naším letopočtem.

V mladších hrobech ze starší doby bronzové, 2000 až 1750 před Kristem, se z jedince zachoval kus lebky s mléčnými zuby. Podle těch poznali, že šlo o dítě. Vedle ležela stará žena. Měla dost porušenou kostru, hrob někdo asi ještě v pravěku vykradl. „Zásah byl veden přímo na hrudník, kde lze očekávat přítomnost korálků,“ ukázal Půlpán.

Nálezce pokladu u Vysoké u Jevíčka dostane od kraje odměnu
U Jevíčka našel největší český poklad. Muž dostane odměnu přes půl milionu

Jeden z nalezených hrobů skrýval na šedesát perleťových korálků, žena musela být velmi bohatá. U další ženy byl náhrdelník z jantarů z Baltu. To svědčí o kontaktech se světem u lidí, kteří v dnešních Lovosicích žili.

Hrobové jámy byly obložené znělcem, čedičem i opukou z Lovoše, Kybičky a Opárenského údolí.

Nálezy čeká analýza 

V pátek 21. dubna byla s archeology v lokalitě také antropoložka Jana Kuljavceva Hlavová. „Je to žena, asi zemřela mladá na pomezí dospělosti,“ popsala odbornice skrčence v hrobu s tím, že přesné stáří odborníci určují podle zubů, z kostních epifýz či lebečních švů.

Nálezy se teď přesunou do Mostu, kde je čeká antropologická analýza.