„Představuje jednu z prvních monumentálních pohřebních památek v Evropě. Svou délkou kolem 190 metrů nemá mezi podobnými stavbami obdoby,“ sdělil ČTK archeolog z Univerzity Hradec Králové Ladislav Rytíř.

S mohylami tohoto typu se archeologové v ČR setkávají především v severozápadních Čechách, na východě Čech zatím spolehlivě doloženy nebyly. „Zkoumaný exemplář navíc představuje nejdelší pravěkou mohylu nejen v našem regionu, ale pravděpodobně v celé Evropě,“ uvedl archeolog z UHK Petr Krištuf.

Mohyla je orientovaná ve směru severovýchod-jihozápad. Z mohylového pláště se nic nezachovalo, náspy byly později rozorány. Z mohyly se zachoval pouze žlab po jejím obvodu. „Zpravidla mají být v tomto žlabu stopy po palisádě, takzvané kůlové jámy. V případě této mohyly jsme tento doklad ale zatím nenalezli,“ uvedla archeoložka z UHK Sylva Tichá Bambasová.

O výsledcích výzkumu na trase budoucí dálnice D35 informovalo také Muzeum východních Čech na svém facebooku.

Od loňského roku se archeologům podařilo v trase výstavby, v katastrálním území obcí Sovětice a Čistěves, odkrýt rozsáhlá sídliště. „Sídliště reflektují místní kontinuální osídlení od mladší doby kamenné, přes dobu bronzovou, starší a mladší dobu železnou až po dobu římskou,“ uvádí muzeum.

Hroby bojovníků

Ojedinělým nálezem je podle muzea i místo, kde byli dle všech známek pohřbeni členové bojovnické družiny některého z místních vládců z období stěhování národů. „Nejbohatší z nich byl pohřben s mečem a dalšími atributy jeho postavení, jiní byli uloženi na poslední cestu například s jedním nebo dvěma kopími,“ prozradili zástupci muzea.

Právě hroby bojovníků z doby stěhování národů jsou v kontextu východních Čech mimořádným nálezem, stejně tak i nález výrobního areálu z doby Keltů.

Archeologický průzkum začal v úseku mezi Sadovou a hradeckých Plotišť na podzim 2023, úsek meří zhruba sedm kilometrů. Podílejí se na něm archeologové z Univerzity Hradec Králové, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Archeologického centra Olomouc, z ústavu Archaia a také slovinští archeologové ze skupiny STIK.