Jednou z uvažovaných lokalit je konečná zastávka tramvajové linky na Barrandově, vybírají se také vhodné lokality u stanic metra. „Děláme to proto, abychom vytvořili podmínky těm lidem, kteří chtějí při dopravě z okrajových částí města místo aut využívat kola. Ty pak bezpečně uloží a do konečného cíle budou pokračovat prostředky hromadné dopravy,“ vysvětlil Mach.

Příští rok se zřejmě stihne vybudovat pouze jedna úschovna v rámci pilotního projektu. „Problémy jsou zejména v nalezení vhodného pozemku. Leckde je dokonce budeme muset vykupovat,“ informoval Mach.

Podle něho nehodlá město investovat do nákladných automatických cyklověží, které existují v některých městech. „Půjde v podstatě o ohraničený zastřešený prostor, který bude přístupný pouze uživatelům, a tím se sníží riziko krádeže. V ideálním případě by zde mohlo být k dispozici i nářadí pro základní opravy. Energii pro osvětlení mají dodávat solární panely instalované na střeše, a pokud to bude možné, pro majitele elektrokol by tu měla být i možnost dobíjení."

Právě rostoucí zájem o elektrokola podle Macha způsobí, že po letech stagnace zase začne ve městě růst počet lidí, kteří se po komunikacích budou pohybovat na tomto dopravním prostředku. Proto město hodlá i nadále investovat do zřizování dalších vyhrazených pruhů pro cyklisty. Jedním z těch nejdůležitějších se stane Smíchov v ulicích Svornosti-Zborovská. Dále by měla být dokončena úprava cyklistické trasy A 24 podél Rokytky v prostoru křižovatky Balabenky. Tam by se měli cyklisté převést mimo prostor samotné křižovatky.