Nemá to kola a roste pod tím několikaletá tráva. Je či není to ze zákona autovrak? „Právě to je dnes nejtěžší posoudit, a proto raději moc nelikvidujeme. Jinak riskujeme, že přijde někdo a řekne, že měl auto za 40 tisíc Kč a my jsme mu ho zničili," říká místostarosta prvního městského obvodu Jiří Uhlík (OPAT). Podle něj dříve stačilo, aby auto nemělo poznávací značky a pohledem na něj bylo jasné, že jde o vrak. Změnou zákona už nejsou značky rozhodující.

I to je důvod, proč Plzeň mění systém nakládání s autovraky. Namísto obvodních radnic připadne Správě veřejného statku. „Bude vraky aktivně vyhledávat, řešit podněty občanů a vraky dokumentovat. Obvodu připraví návrh na uložení povinnosti provozovateli odstranit jej," uvedl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Nový systém

Pokud město nenajde majitele, musí jej zlikvidovat na vlastní náklady. „To je snahou mnoha majitelů, přestože i v Plzni existuje nabídka privátních firem, které jsou ochotny vrak bezplatně zlikvidovat," uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Petr Náhlík (KDU-ČSL).

To má platit i v případě nového systému. „Likvidace autovraku bude prováděna bezúplatně," potvrdila náměstkyně ředitele SVS Lucie Jůzová. Budou se ale vymáhat náklady spojené s předáním autovraku likvidátorské firmě, tedy převoz.
Vraků v Plzni každoročně přibývá. Obvody likvidovaly až desítky vraků ročně. Automobil musí být označen výzvou a po odtažení se musí ještě skladovat. Strážníci zpracují fotodokumentaci, magistrát zjistí v registru vlastníka. Poté běží dvouměsíční lhůta k odstranění či vyzvednutí vozidla. Nemá-li automobil registrační značku, je výzva k odstranění vozidla umístěna na úřední desce. Po dvou měsících je vůz odstraněn z komunikace. Poté se úřad snaží zjistit majitele z identifikačního čísla vozu VIN a po uplynutí dvouměsíční lhůty je vrak ekologicky likvidován.