Předseda vlády Andrej Babiš navštívil ve středu 18. září Horní Jiřetín, jezero Most a důl ČSA. Výběr lokalit nebyl náhodný. Zachycují postupnou proměnu dlouhá léta zanedbávaného Mostecka – útlum těžby uhlí, vodní rekultivace a rozvoj zachráněných lidských sídel.

Premiér vyjádřil obrat k lepšímu zeleným rýpnutím do země. V Horním Jiřetíně, který znovuožívá po vládním rozhodnutí neprolomit limity těžby, zasadil se starostou a dvěma ministry několik lip. Připojili se tak ke kampani Sázíme budoucnost, která podporuje zdravou krajinu. „Je to symbolické a určitě v tom budeme pokračovat. Sázení stromů je velmi důležité,“ uvedl premiér.

Za rok ale jeho vládu čeká náročnější úkol. Začne rozhodovat o největším rekultivačním projektu v historii ČR, v němž se počítá s propojením všech těžebních jam v Podkrušnohoří, aby mohla vzniknout soustava průtočných jezer pro rekreaci i výrobu čisté elektrické energie. Babišovi se záměr s vodními elektrárnami a solárními parky na vodních hladinách líbí. „Ten projekt je velice pěkný. Obyvatelé kraje by si to určitě zasloužili, protože dopady na jejich životy, životní prostředí a jejich zdraví byly za minulého režimu velice negativní,“ řekl Babiš.

Za klíčové považuje ověření nákladnosti, které se už připravuje. Politici zatím tvrdí, že propojením všech už existujících či plánovaných jezer, která na Mostecku a v okolních okresech vzniknou po hornické činnosti, lze vybudovat energetické dílo srovnatelné s výkonem malé jaderné elektrárny.

A Horní Jiřetín má být u toho. Leží totiž u lomu ČSA, v němž těžba skončí v roce 2024 a pak se zatopí. Pokud bude hladina do výšky 230 metrů nad mořem, bude možné jezero propojit s ostatními a získávat čistou energii.

„Záměr má naši podporu,“ zmínil starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Základní rysy jezerního projektu město zahrnuje do nového územní plánu, protože velká část rekultivovaných ploch bude na jeho katastru. Radnice navíc chystá své projekty na využití obnovitelných zdrojů energie a na rozvoj cestovního ruchu. Sluneční energii už využívá městská základní škola a solární panely se díky dotaci mají objevit na dalších čtyřech objektech. Jezero by také oživilo zájem o zámek Jezeří, který stál kdysi nad původním jezerem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno pověřilo Palivový kombinát Ústí, aby zpracoval studii proveditelnosti na průtočná jezera. Oblast má podle státní správy obrovský potenciál i jako zásobárna vody pro Česko.

Jasný záměr

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka celá věc dává smysl, je ohleduplná vůči krajině a přínosná pro veřejnost. „Do konce příštího roku by se měl potřebný návrh včetně časového harmonogramu a financování předložit na vládu. Palivový kombinát musí předložit jasný záměr projednaný se všemi subjekty, které mají danou oblast na starosti,“ sdělil Havlíček.

Podle ředitele kombinátu Petra Lence vznik dalších jezer a jejich propojení posune region vpřed a vytvoří nové příležitosti. „Máme za úkol do poloviny příštího roku připravit studii proveditelnosti. Situaci chceme důkladně zanalyzovat a vládě předložit konkrétní návrh řešení,“ potvrdil Lenc.

Na Mostecku se omezuje pouze lom ČSA, ale doly Vršany a Bílina mohou těžit dál. Podle ekologických organizací je odklon od uhelné energetiky v ČR nutný kvůli ochraně klimatu a zdraví lidí, ale musí být rychlý. Ministerstvo životního prostředí namítá, že nelze používání energie uhlí ukončit nárazově, protože česká energetika je založena právě na něm.