„Naše zařízení jsou tak technicky složitá a zabezpečená, že jsem si jist, že k chybě nemůže dojít,“ řekl Deníku Hess. V souvislosti se slovenskou tragédií zmínil pocit zármutku nad zmařeným životem malého děťátka – a současně i to, že ho mrzí, jestliže se o slovenském „hnízdu“ hovoří jako o „babyboxu“. „S tím nemá nic společného,“ zdůraznil.

Český babybox je zařízení chráněné Úřadem průmyslového vlastnictví (včetně jeho pojmenování) – a technicky vypadá zcela jinak než schránky provozované slovenským hnutím Šance pre nechcených. „Naše zařízení je technicky složité a zabezpečené tak, že k chybě dojít nemůže; tím si jsem jistý,“ zdůraznil Hess pro Deník. Netají se nicméně obavami, že informace o tom, co se stalo na Slovensku, mohou „znevážit“ i zařízení fungující v Česku – a otřást důvěrou…

Upozornění pro spoustu lidí

Že babyboxy provozované u nás jsou spolehlivé, potvrdila Deníku Hana Kopalová z Klaudiánovy nemocnice v Mladá Boleslavi, kde je tato schránka umístěna hned vedle dětského JIPu. Je tedy vlastně průběžně pod dohledem tamních sester. Technika, která upozorní na případné využití stránky, zahrnuje hned několik systémů. „Babybox je napojený na centrální signalizaci, takže se při jeho využití rozezní alarm sestrám na dětském oddělení. Současně jde signál i na JIP a odcházejí SMS zprávy jak na oddělení, tak i vrchní sestře a primářce,“ připomněla Kopalová. S tím, že současně běží přenos záběrů z kamery, takže je hned vidět, zda je v babyboxu dítě – nebo jen schránku někdo ze zvědavosti otevřel.

Písecký babybox spustil alarm ve středu krátce po 22té hodině.
Chlapec skončil podruhé v babyboxu. Babička Deníku řekla, proč jej odložila

Systém také sám testuje svoji funkčnost – a pokud by zaznamenal poruchu, na obrazovce pro videopřenos se objeví červené výstražné upozornění; současně se zablokují vnější dvířka, takže schránku nebude možné využít. Navíc sestry každý týden fyzicky kontrolují, jak přenos funguje: schránku skutečně otevírají a zkušebně vkládají dovnitř předmět představující dítě. „Prověřují tak signalizaci – a současně babybox dezinfikují,“ uvedla Kopalová.

Problém není ani výpadek elektřiny

Signál o použití schránky podle Hessových slov směřuje hned při otevření dvířek na více míst: vedle počítače v místnosti stálé služby přichází zpráva také do počítače umístěného v sídle spolku Babybox a do dispečinku provozovaného výrobcem a servisním technikem babyboxů Zdeňkem Juřicou. „Zpráva je dále zaslaná formou SMS a podpořena zvoněním mobilních telefonů zúčastněných zdravotníků a pracovníků spolku Babybox,“ konstatoval zakladatel spolku.

„Po vložení děťátka se okamžitě uvede v činnost váhový senzor, který podá další zprávu spolu se zasláním fotografie interiéru babyboxu. Po kontrole babyboxu, provedené vnitřními dvoukřídlými dvířky pracovníky zdravotnického zařízení, přijde další zpráva SMS do všech mobilů účastníků akce – a vzápětí mobily zvoní, čímž oznámí jako posledním signálem, že babybox byl kontrolován,“ konstatoval Hess. O tom, že se právě něco děje – i co přesně – je tedy informována řada lidí.

Babyboxy kontrolují pracovníci zařízení, kde jsou tyto schránky umístěny – a v případě poruchy by se dvířka zablokovala tak, aby z vnější strany vůbec nešla otevřít. „Pro případ přerušení dodávky elektrického proudu je babybox vybaven náhradním elektrickým zdrojem – baterií,“ doplnil Hess. S důrazem i na fakt, že vnitřní prostor babyboxu je permanentně klimatizován – nikoli tedy jen vyhříván – a samozřejmě také ventilován.