„Ukázalo se, že v osmdesátých letech nebylo čištění důsledné, že buldozery spodní vrstvu udusaly,“ vypráví kastelán a říká: „Dostali jsme se hlouběji, a to nás zaskočilo.“ Z rybníka vyvezli o třetinu sedimentu více, než počítali, tj. celkem kolem 40 tisíc kubíků. „Je to splavená ornice. Rozbory byly v pořádku, tak se vyváží zpátky na pole,“ vysvětluje, co se stalo s bahnem, kastelán.

Nejhlubší místo se nachází u hráze, kde podle Tomáše Horyny naměřili 5 metrů. „Rybník se po dlouhých staletích vyčistil do původní podoby, odhalila se skála, na níž stojí zámek,“ raduje se Tomáš Horyna. Slibuje si, že odbahnění řekne přesnou dobu vzniku rybníka kolem původně gotické tvrze. V současné době se památkáři podle stavebních prací na zámku domnívají, že vznikl původně z potoka v letech 1500 až 1550. „Není o tom zatím jediný důkaz, možná se dozvíme převratnou informaci,“ dodává. Pomoci může i původní dřevěná výpusť, která se našla na dně.

Další odbahňování zámeckého rybníka, kde je umožněn sportovní rybolov, památkáři odhadují za čtyřicet let. Výlovy se konají každé čtyři roky.

Od 80. let vedla přes rybník také lávka, která byla ale kratší, než bylo potřeba. „Proto byla část k lávce zasypána,“ vypráví Tomáš Horyna. Nyní se bude stavět delší a užší lávka pro pěší 80 cm nad hladinou přes celý rybník v původní šíři. „Bude to subtilní přemostění, když ho podplujete na pramičce, dostanete odtud krásný romantický pohled,“ láká kastelán. Stavební práce také zahrnují propustek, který nahradí betonovou trubku z doby socialismu, revitalizaci krajinného rázu či rekonstrukce objektů. Náklady se vyšplhají podle odhadu přes 20 mil. Kč.

Budování tepelného čerpadla

Voda se měla původně kolem zámku vrátit v červnu, ale podle kastelána se objevila možnost budování tepelného čerpadla na dně, které by vytápělo objekty. „To by se mělo položit, dokud je tu staveniště,“ myslí si. Proto se možná napouštění posune až do léta. „Uvidíme také, kolik poteče vody,“ dodává Tomáš Horyna.

Zámek můžete navštívit o víkendu v rámci Mezinárodního dne památek s reciproční vstupenkou, která umožní vstup i do dalších zámků či hradů.